Händer hållandes en 3D-modell framför en datorskärm

Industrins kompetensförsörjning och innovationsförmåga inom polymerer och polymerkompositer behöver tryggas. Med vår strategiska satsning på forskning inom detta område blir Tekniska Högskolan ditt naturliga val av samarbetspartner.

Introduktion

De regionala och nationella företagen inom polymerer och polymerkompositer noterar ett växande behov av att öka kompetensen inom konstruktion och produktion av polymer och polymerkompositer både vad gäller material och komponenter. En ökad kompetens behövs för att stärka konkurrenskraften, bidra till fler arbetstillfällen samt öka kostnadseffektivitet och marknadsandelar genom produktion av kunskapsintensiva och innovativa komponenter.

Forskning och utbildning inom polymerer och polymerkompositer är avgörande för att bevara och stärka den regionala och nationella industrin inom detta område. Därför gör nu Tekniska Högskolan en strategisk satsning och rekryterar en professor inom polymerområdet genom projektet "Professor inom polymerer och polymerkompositer – strategisk rekrytering" (PolyComp).

Syfte

Syftet med rekryteringen är att kunna möta industrins behov av utbildning och forskning inom polymerer och polymerkompositer. Med en professur skapas förutsättningar för att ta fram nya material och ny kunskap, samt att öka kompetensen och innovationsförmågan inom branschen.

Förväntade resultat

På utbildningsområdet förväntas utveckling av nya och relevanta kurser och program. Industrins önskemål är att utbildningsprogrammen ska få omfatta längre perioder av samarbete mellan studenterna och företagen, bland annat genom praktik och examensarbeten. Professorn förväntas också utöka och fördjupa forskningssamarbetet med närstående industrier och forskningsinstitut.

Samarbetspartners

Den strategiska rekryteringen är ett samverkansprojekt med industrin och stöds av följande företag:

  • KB Components AB
  • Hordagruppen AB
  • Plastinject AB
  • Euroform AB
  • K.D. Feddersen Norden AB
  • Polymercentrum Sverige AB
  • Thule Sweden AB
  • Herenco AB

Projekttid och finansiering

Logotyp KK-stiftelsen

Projektet pågår under 3 år med start våren 2018. Det finansieras av KK-stiftelsen tillsammans med ovanstående företag och Tekniska Högskolan.

Kontaktinformation

Om du vill veta mer om projektet, vänligen kontakta professor Salem Seifeddine.