Forskningsprojektet "Research in geometry OPTImization of Cast components for weight efficient structures" (ReOPTIC) handlar om topologioptimering av gjutna komponenter för vikteffektiva strukturer i fordons- och flygindustrin. Projektet finansieras av Vinnova inom ramen för lättviktsarenan LIGHTer.

Introduktion

Gjutning är en tillverkningsteknik som tillåter en stor geometrisk frihet vid konstruktion av till exempel fordonskomponenter. Det finns dock ett antal krav som behöver uppfyllas för att komponenten ska vara väl anpassad till serieproduktion. Topologioptimering är en numerisk teknik för att skapa design koncept, men resultaten behöver översättas av en konstruktör till en gjutbar geometri. Detta är en process som idag kräver mycket tid och att konstruktören har väldigt hög kunskap och erfarenhet kring gjutning.

Syfte

Syftet med det här forskningsprojektet är att skapa nya metoder för att ta hänsyn till tillverkningskraven från gjutprocessen redan i topologioptimeringsprocessen. Målet är att möjliggöra konstruktion av lättare komponenter i en effektivare utvecklingsprocess genom att använda den geometriska friheten hos gjutning tillsammans med numeriska topologioptimeringsmetoder.

Förväntade resultat

Projektet förväntas resultera i nya och förbättrade metoder för topologioptimering av gjutna komponenter i fordons- och flygindustrin.

Samarbetspartners

  • Volvo Car Group
  • GKN Aerospace Sweden AB
  • Holsbyverken i Vetlanda AB
  • Altair Engineering AB
  • Fundo Components AB
  • Swerea SWECAST AB
  • Novacast Systems AB

Projekttid och finansiering

Projektet pågår under 2017 och 2018 och medfinansieras av Vinnova genom LIGHTer.

Logotyper Vinnova och LIGHTer.

Kontaktinformation

Om du vill veta mer om projektet, vänligen kontakta universitetslektor Jakob Olofsson.