Målet med projektet är att utveckla en metod för att bedöma utmattningshållfasthet i gjutjärn med fjällgrafit från parametrar erhållna vid dragprovning.

Kvalitetskontroll i gjuterier utförs ofta genom att brottgränsen utvärderas. Vid drift är dock många komponenter utsatta för utmattningspåkänning. Korrelationen mellan statisk och dynamisk hållfasthet är därför viktig att kvantifiera. Bilderna visar hur tillsats av ympmedel påverkar grafitstrukturen i ett gjutjärn. Ympmedelstillsatser ökar hållfastheten och brottförlängningen.

Grafitstruktur utan ympmedel

Utan ympmedel

Grafitstruktur med ympmedel

0.4 vikt-% ympmedel

Syfte

 • Stärka samarbetet mellan industri och högskola.
 • Kvantifiera hur processparametrar och mikrostrukturella parametrar inverkar på deformationsbeteendet i gjutjärn.
 • Kvantifiera hur parametrar erhållna från dragprovning korrelerar till utmattningshållfasthet.
 • Identifiera parmetrar kritiska för statisk och dynamisk hållfasthet.
 • Förbättra kvalitetskontrollen för gjutna komponenter.
 • Reducera kostnaden för utveckling av nya gjutjärnslegeringar.

För tillfället utvärderas resultat från dragprovning av en stor testmatris Målet är att verifiera hur spännings- töjningskurvan påverkas av olika tillsatser och olika stelnings-/svalningsförhållanden. Resultaten skall använda till att framställa prover för utmattningsförsök med olika typer av deformationsbeteende. Sambandet mellan dynamisk hållfasthet och deformationsbeteende skall därefter kvantifieras.

Projektgrupp

 • Fredrik Wilberfors projektledare, Scania CV AB
 • Ingvar L. Svensson, JTH
 • Tobias Björklind, Scania CV AB
 • Gunnar Larsson, Scania CV AB
 • Andreas Larsson, Scania CV AB
 • Lab.personal, Scania CV AB

Finansiär

 • Scania CV AB