Additiv tillverkning

Additiv tillverkning kan vara framtidens tillverkning, men det finns ett behov av att utöka antalet metalliska material som kan användas för tillverkning med additiva metoder. Projektet Enabling tools by additive manufacturing as a competitive technology (ToolAddict) syftar bland annat till att utöka detta urval av metaller.

Introduktion

Målet med ToolAddict är att möjliggöra användningen av additiv tillverkning för tillverkning av verktyg med rätt egenskaper för plåtformning och högtryckspressgjutning. Kritiskt är att de kan tillverkas så att produkten och dess material får pålitliga, förutsägbara egenskaper och god prestanda.

Syfte

Projektet kommer att behandla det tillverkade materialets inre kvalitet för att bättre förstå hur man gör defektfria verktyg. Även andra egenskaper hos materialet och övergången mellan olika typer av material kommer att studeras för att möjliggöra återtillverkning och förkortad byggtid genom kostnadseffektiva byggplattformar. Projektet kommer att omfatta undersökning i laboratorieskala av egenskaper samt av användning av verktyg i produktionen för att upprätta en prestandabaslinje för nya typer av gjutverktyg.

Förväntade resultat

Det förväntade resultatet av projektet är en god förståelse för en additiv tillverkningsprocess för ett lättprintat material som ett maråldringsstål. Målet är också att skapa förståelse kring hur man skriver ut maråldringsstål och varmarbetsstål av modifierad H13-typ i syfte att utöka materialvalet för additiv tillverkning.

Samarbetspartners

  • Comptech i Skillingaryd AB
  • Intermekano Tools AB
  • PLM Group Sverige AB
  • Uddeholm AB
  • 3DMetPrint AB

Projekttid och finansiering

Projektet pågår från 2017-04-01 till 2020-03-03 och medfinansieras av Stiftelsen för kompetens och kunskapsutveckling (KK-stiftelsen).

Logotyp KK-stiftelsen

Kontaktinformation

Om du vill veta mer om projektet, vänligen kontakta professor Anders E. W. Jarfors.