Maria Hammarsten

Universitetsadjunkt pedagogik
Avdelningen för natur och samhälle , Högskolan för lärande och kommunikation
Doktorand
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie Master Pedagogik

Kontakt

Rum
Hb 338
Extern telefon
+4673-9101534
Schema
Ändra din information

Forskning

Maria Hammarsten är doktorand i pedagogik med inriktning mot didaktik vid Jönköping University. Marias forskningsområden ligger inom pedagogik med utomhusdidaktisk inriktning och fokuserar på utomhusmiljöns betydelse, utomhusundervisning och Naturskolans verksamhet. Hammarstens pågående forskningsprojekt handlar om en skogsträdgårds potential ur barns perspektiv. En skogsträdgård som är en ny pedagogisk utomhus- och lärmiljö. Maria ingår i forskningsmiljön, Sustainability Education Research (SER).

Biografi

Maria Hammarsten är universitetsadjunkt i pedagogik. Hon har bedrivit undervisning och uppdrag vid Jönköping University sedan våren 2005. Under 2009–2010 bedrev hon ett utvecklingsprojekt, Läsa, Skriva och Räkna (LSR) med fokus på utomhuspedagogik. Hon var under samma period anställd som utomhuspedagog för Jönköpings kommuns Science Center, Upptech. Maria är aktiv i nätverket för utomhuspedagogik i Jönköpings kommun, nationella nätverket för pedagogik med inriktning fritidshemmets pedagogik samt i internationella nätverk för forskning och undervisning i utomhuspedagogik. Maria anlitas frekvent som föreläsare och workshopsledare i pedagogik, pedagogik med utomhusdidaktisk inriktning för lärare och pedagoger inom förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och universitet. Hammarsten har varit i Brooklyn New School, NYC, USA, University of Northampton, Storbritannien, Åbo Akademi, Finland samt University of Akureyri, Island för att bidra med utomhuspedagogisk kompetens. Våren 2019 hade Jönköping University och Naturskolan på Upptech i Jönköpings kommun ett utomhuspedagogiskt pilotprojekt. I pilotprojektet skapades utomhuspedagogiska lådor för matematik- och språklärande. 2020 blev Hammarsten invald i Utenavet, ett nationellt nätverk för främjande av utomhusbaserat lärande. Hösten 2020 kommer Maria delvis bedriva undervisning i pedagogik vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.

 

Antologibidrag

Hammarsten, M. (2012). Ut och lek!. In: Marie Bengts & Helena Gårdsäter (Ed.), Fullt av lek: om att ge utrymme för skolbarns lek (pp. 40 -45). Stockholm: Lärarförbundets förlag

Artikel

Åkerblom, P., Hammarsten, M. (2021). Pandemin blåslampa för framtidens lärande Tidskriften stad, 65.
Hammarsten, M. (2020). "Håll lektioner utomhus för att minska smittan" Dagens Nyheter, 2020-05-21.
Hammarsten, M., Szczepanski, A., Boldemann, C., Öhman, M. (2020). Pedagogiken ska inte stanna innanför tröskeln Jönköpings-Posten Jönköping: Hall Media .
Hammarsten, M., Szczepanski, A., Boldemann, C., Öhman, M. (2020). Låt inte pedagogiken stanna innanför tröskeln Värnamo Nyheter, 2020-05-27.
Hammarsten, M., Szczepanski, A., Boldemann, C., Öhman, M. (2020). Debatt: Låt inte pedagogiken stanna innanför tröskeln Vetlanda-Posten, 2020-05-27.
Hammarsten, M., Szczepanski, A., Boldemann, C., Öhman, M. (2020). Debatt: Låt inte pedagogiken stanna innanför tröskeln Smålänningen, 2020-05-27.
Hammarsten, M., Szczepanski, A., Boldemann, C., Öhman, M. (2020). Debatt: Låt inte pedagogiken stanna innanför tröskeln Falköpings Tidning, 2020-05-27.
Hammarsten, M., Askerlund, P., Almers, E., Avery, H., Samuelsson, T. (2019). Developing ecological literacy in a forest garden: children’s perspectives Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 19(3), 227-241.

Konferensbidrag

Hammarsten, M. (2019). Det är väl inne att lära ute? Utomhuspedagogik året runt med förskoleklassen!. En god start i förskoleklass, 31 januari – 1 februari, 2019, Stockholm.
Hammarsten, M. (2019). Place Meaning for Children in the Forest Garden. 14th Conference of the European Sociological Association, Manchester, United Kingdom, 20 – 23 August 2019.
Hammarsten, M. (2019). School Children´s Perspectives from Forest Gardens Places. 8th Nordic Geographers Meeting, June 16–19, 2019 Trondheim, Norway.
Hammarsten, M. (2019). Platsers meningserbjudanden ur barns perspektiv – En skogsträdgårds platskvalitéer. Symposium: Barn, lek, lärande och hållbarhet i utomhusmiljöer, Jönköping, Sverige, 28 augusti 2019.
Hammarsten, M. (2019). Utomhuspedagogiken skapar en ”ekodukt”. Ute är inne. Tema: Utomhuspedagogik och ekosystemtjänster 29–30 augusti 2019, Jönköping, Sverige.
Hammarsten, M., Almers, E., Askerlund, P., Avery, H., Samuelsson, T. (2018). The Forest Garden from Children's Perspectives. Childhood and Materiality. VIII conference on childhood studies, 7-9 may Jyväskylä Finland.
Hammarsten, M., Askerlund, P., Almers, E., Avery, H., Samuelsson, T. (2018). Barns perspektiv på att vistas i en skogsträdgård. Nordisk forskningskonferens om miljö- och hållbarhetsutbildning, 25–26 oktober 2018, Örebro universitet.
Hammarsten, M. (2018). Utomhuspedagogik i ett fritidshemspedagogiskt perspektiv. Fritidshemmet, 15-16 mars, 2018, Malmö.
Hammarsten, M. (2018). Utomhusmiljöns möjligheter i förskolan. Förskolan, 13-14 mars, 2018, Malmö.
Hammarsten, M. (2017). Pedagogik och utomhusdidaktisk inriktning med skogsträdgårdsforskning. Fritidshemsbiennalen 2017, 23-24 oktober 2017, Norrköping, Sverige.
Hammarsten, M. (2017). Utomhuspedagogik i ett fritidshemspedagogiskt perspektiv. Fritidshemmet, 16-17 oktober, 2017, Stockholm.
Hammarsten, M., Almers, E., Askerlund, P., Avery, H. (2016). School children's special places in a forest garden in Sweden. NERA 2016, 9-11 March, Helsinki Finland, NERA 44th Congress, Social Justice, Equality and Solidarity in Education.
Hammarsten, M. (2016). Hur kan lärare undervisa på andra lärande arenor än klassrummet?. Rikskonferens för lärare i åk 4-6, 7 april, Stockholm, 2016.
Hammarsten, M. (2016). Hur kan lärare undervisa på andra lärande arenor än klassrummet?. Rikskonferens för lärare i åk 4-6, 14 april, Göteborg, 2016.
Hammarsten, M. (2016). Hur kan lärare undervisa på andra lärande arenor än klassrummet?. Rikskonferens för lärare i åk 4-6, 21 april, Malmö, 2016.
Hammarsten, M. (2016). Fritidshemmet som lekande och meningsskapande praktik. Kompetensutveckling för lärare i fritidshem/fritidspedagoger, Falköping, 11 april 2016.
Hammarsten, M. (2015). Children in school-age educare centres make meaning in unedited places. NERA/NFPF Göteborg 4-6 mars, 2015.
Hammarsten, M. (2015). Utmanande undervisning utomhus. Lärande i grund- och gymnasiesärskolan, 19 maj, 2015, Skellefteå.
Hammarsten, M. (2015). Utmanande undervisning utomhus. Lärande i grund- och gymnasiesärskolan, 20 mars, 2015, Stockholm.
Hammarsten, M. (2015). Utmanande undervisning utomhus. Lärande i grund- och gymnasiesärskolan, 17 april, 2015, Göteborg.
Hammarsten, M. (2015). Smart dokumentation utvecklar undervisningen. Lärande i grund- och gymnasiesärskolan, 20 mars, 2015, Stockholm.
Hammarsten, M. (2015). Smart dokumentation utvecklar undervisningen. Lärande i grund- och gymnasiesärskolan, 17 april, 2015, Göteborg.
Hammarsten, M. (2015). Smart dokumentation utvecklar undervisningen. Lärande i grund- och gymnasiesärskolan, 19 maj, 2015, Skellefteå.
Hammarsten, M. (2015). Utomhuspedagogik med fokus på arbete med utomhusdidaktisk inriktning.. Fritids lyfter!, 6 februari, 2015, Örebro.
Brage, C., Hammarsten, M. (2015). Varför ska vi vara ute när vi kan vara inne – eller tvärtom. Skolforum 2015, 26-27 oktober 2015, Stockholm.
Hammarsten, M. (2014). Det utvidgade matematiklärandet i särskolan. Matematikbiennalen, Umeå, 6-7 februari, 2014.
Hammarsten, M. (2014). Det utvidgade matematiklärandet i grund- och gymnasiesärskola. Varbergsdagarna, 13-14 augusti, 2014, Varberg.
Hammarsten, M. (2014). Låt inte pedagogiken stanna innanför tröskeln!: Det utvidgade lärandet i fritidshemmets utomhusmiljö. Fritidshem – Kunskap i gemenskap, Nordiskt symposium, 14–15 maj, 2014, Jönköping.
Hammarsten, M. (2013). Leklära utomhus. Rikskonferens för familjedaghem, 25–26 april 2013, Stockholm.
Hammarsten, M. (2013). Kreativ matematik och språklekar. Rikskonferens för familjedaghem, 25–26 april 2013, Stockholm.
Hammarsten, M. (2013). Matematiken finns utomhus: ett lustfyllt lärande för alla!. Specialpedagogik i förskolan, 22 - 23 oktober, 2013, Stockholm.
Hammarsten, M. (2013). Det utvidgade matematiklärandet i grundskolan 1-9. Underbar matematik, 10-11 oktober, 2013, Stockholm.
Hammarsten, M. (2013). Det utvidgade matematiklärandet i särskolan. Skolporten konferens, Stockholm, 14-15 mars.
Hammarsten, M. (2012). Det utvidgade matematiklärandet i särskolan. Matematikbiennalen, Umeå, 26-27 januari, 2012.
Hammarsten, M. (2012). Teoretiskt pass om friluftslivets pedagogik. Konferensen Idrott och hälsa, Jönköping, 1 mars 2012.
Hammarsten, M. (2011). Skolgården som pedagogisk resurs med ökad måluppfyllelse, trots asfalten!. Ute är inne, Mångfald och lärande i stadens natur- och kulturmiljö, Malmö 29-30 september, 2011.
Hammarsten, M. (2011). Att bidra med ökad måluppfyllelse genom sinnlig utomhuspedagogik. Rikskonferensen för hälsosamt lärande, Örebro universitet, 7‐8 april 2011.
Hammarsten, M. (2011). Särskild utomhusmatematik. Rikskonferensen för hälsosamt lärande, Örebro universitet, 7‐8 april 2011.
Hammarsten, M. (2009). Utomhuspedagogik en väg att lära. Rikskonferensen för hälsosamt lärande, 2009.

Student thesis

Övrigt

Hammarsten, M., Franke, U., Lind, S. (2020). Inne att vara ute.
Hammarsten, M., Askerlund, P., Almers, E., Avery, H., Samuelsson, T. (2018). Developing ecological literacy in a forest garden: children’s perspectives.
Hammarsten, M. (2014). Fritidshemsbarns meningsskapande på oredigerade platser utomhus kring fritidshem. Linköping: Linköpings universitet