Sidan baseras på innehållet i högskolebibliotekets publiceringsstrategiguide.

Den här sidan är tänkt att fungera som en checklista för olika aspekter av en publiceringsstrategi. Utgångspunkten är vilka slags frågor man bör ställa sig när man ska publicera sig och vilka verktyg och resurser som finns att tillgå för att besvara dem. Scenariot skulle kunna vara att du som handledare till en doktorand behöver veta något om vilken hjälp som finns att få när det gäller att hjälpa doktoranden vid val av tidskrift.

Sidan baseras på innehållet i högskolebibliotekets publiceringsstrategiguide. Under nedanstående rubriker finner du de grundläggande frågorna och länkar till lämpliga avsnitt i guiden. Rubrikerna är ordnade i en stegvis ordning men det går givetvis att hoppa runt bland dem då en publiceringsstrategi inte alltid är linjär.

Utdrag ur publiceringsstrategiguiden

I ett första steg kan det vara viktigt att man reflekterar över vilka förväntningar och krav som doktoranden har att ta ställning till, både sina egna, handledarens eller eventuella finansiärers.


Frågor som man kan ställa sig är exempelvis om det finns:

  • en viss tidsram för publiceringen
  • rekommendationer från handledare eller avdelningen på vilken eller vilka tidskrifter man bör välja i första hand
  • om artikeln ska vara fritt tillgänglig för alla (open access) m.m.


Hur man ställer sig till sådana frågor styr ofta vilka tidskrifter man sedan väljer.


Se mer om detta i publiceringsstrategiguiden:

1. Dina utgångspunkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När man gjort klart vilka utgångspunkter man har så kan man börja identifiera en eller flera lämpliga tidskrifter. Om det redan av erfarenhet står klart vilka dessa är, så kan man först undersöka om de uppfyller de eventuella krav man har som utgångspunkt, till exempel vad gäller öppen tillgång (open access) och om det ingår några kostnader för detta. Då kan man hoppa direkt till steget Open Access nedan.

Om tidskrifterna inte är givna, så finns det ett antal olika verktyg och sätt att identifiera lämpliga kandidattidskrifter som man sedan kan titta närmare på.


Se mer om olika sätt att identifiera tidskrifter i publiceringsstrategiguiden:

2. Identifiera tidskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När man har identifierat ett antal tidskrifter som verkar lämpliga, bör man titta närmare på vilken inriktning varje tidskrift har. Vilka personer som är kopplade till tidskriften kan säga något om inriktningen och vilken läsekrets tidskriften har. Det är också av intresse att undersöka vilken spridning den har i olika viktiga databaser som ens potentiella läsare kan tänkas använda och impaktfaktorer om man nu skulle vara intresserad av detta. Titta också närmare på vilka formella krav tidskriften har på manuskriptets utformning, längd, referensstil m.m. Det är också viktigt att undvika oseriösa tidskrifter och förlag.


En checklista på vad man bör titta närmare på finns i publiceringsstrategiguiden:

3. Analysera tidskrifterna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att artikeln kommer vara fritt tillgänglig kan vara mycket viktigt för spridningen och genomslaget av den. Det kan i en del fall också vara ett krav från en finansiär. I många fall innebär detta en publiceringskostnad. Har man en finansiär, brukar man kunna budgetera för detta redan i anslagsansökan. I andra fall är det mycket sannolikt att kostnaden täcks av något av bibliotekets open access-avtal. Skulle detta inte vara fallet, så finns också det som kallas för grön open access, vilket innebär att det är tillåtet att dela den refereegranskade accepterade versionen av artikeln i DiVA med eller utan ett tidsembargo.


För mer om öppen tillgänglighet och avtal i publiceringsstrategiguiden, se:

4. Open Access Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns olika sätt att öka den potentiella genomslagskraften av ens publikationer genom att till exempel tänka på vilken titel man ger artikeln, hur man skriver sitt abstract och vilka nyckelord man tilldelar den. Detta är viktigt för att ens potentiella läsare ska kunna hitta just den artikeln bland alla andra artiklar i en databas.

Det finns även andra viktiga saker att tänka på, såsom att skaffa ett forskar-id som ORCID, att registrera publikationerna i DiVA och att vara noga med hur man anger sin affilieringsadress i sina publikationer.


Läs mer om detta i publiceringsstrategiguiden:

5. Optimera ditt genomslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.