Guide om AI i utbildning

Är du osäker på hur man kan förhålla sig till artificiell intelligens (AI) vid examination? Vill du läsa mer om AI och dess roll inom utbildning? Nu finns en guide som kan vara till hjälp vid arbetet med kommande kurser.

Med en ökad tillgänglighet till AI-verktyg uppstår både möjligheter och utmaningar, inte minst inom högre utbildning. Educate har nu publicerat en guide som kan vara till hjälp för dig som examinerar, undervisar eller handleder i kurser eller moment och har funderingar kring användning av artificiell intelligens. Utöver information om hur man kan förhålla sig till AI vid examination finns även möjlighet att läsa om hur AI fungerar, olika typer av AI inom utbildning och etiska riktlinjer för att navigera risker och begränsningar.

2023-06-21