Välkommen till JU:s undervisningslabb!

Efter invigningen av undervisningslabben är du nu välkommen att boka tid för coachning i hur du kan använda dem!

Overview of room C2032.

Den 30 januari hade vi glädjen att tillsammans med rektor och ett hundratal kollegor inviga de nya undervisningslabben på biblioteket.

Centralt för arbetet med labben har varit en önskan att stödja studentaktivt lärande, flexibilitet, delaktighet och tillgänglighet.

Educate erbjuder två salar som är designade för aktivt lärande med hybridlösningar (ALH-salar). Användningsmöjligheterna är flexibla. De pedagogiska önskemålen avgör, säger Jenny Madsen. Du kan till exempel undervisa på plats utan teknik men med flexibel möblering som stödjer studentaktivt lärande. Men du kan också bygga på med projektor, studentskärmar på väggarna och en eller två hybridlösningar med Zoom-rum.

Vi erbjuder också en Gör-det-själv-inspelningsstudio på biblioteket. Du kan spela in dig själv eller en intervju/diskussion med ytterligare en person och också redigera det du spelat in. I studion finns professionellt ljus, ljud och kamera för produktion av kursmaterial, berättar Joakim Staf. Studion kan även användas för streaming.

Välkommen att boka tid för coachning i hur du kan använda undervisningslabben!

Du kan också schemalägga egen undervisningstid i någon av ALH-salarna för test eller för ett kurstillfälle.

Har du frågor, så hör av dig till educate@ju.se.

2024-02-05