Ämneslärare gymnasiet

300 hp | 5 år | Programstart: HT 2017 | Examen: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.

Från och med hösten 2017 införs ett antagningsprov för sökande till Ämneslärarprogrammets samtliga inriktningar: Svenska, Engelska, Samhällskunskap, Historia och Religion. Provet är en viktig del i vår ständiga strävan att vara en lärarutbildning med hög kvalitet och höga ambitioner. Läs mer om antagningsprovet

Fördjupningsämnen

Engelska

Anmälningskod: HJ-52259

Historia 

Anmälningskod: HJ-52255

Religionsvetenskap 

Anmälningskod: HJ-52256

Samhällsvetenskap 

Anmälningskod: HJ-52257

Svenska

Anmälningskod: HJ-52260

Som ämneslärare i gymnasieskolan arbetar du med unga vuxna. Under utbildningen får du stora möjligheter till ämnesfördjupning och nära kontakt med skolans vardag genom den verksamhetsförlagda utbildningen.

Anta utmaningen att arbeta tillsammans med elever i de spännande åldrarna från äldre barn till unga vuxna! Hjälp dem att upptäcka glädjen i djupa ämneskunskaper, samtidigt som du stöder deras utveckling till självständigt och kritiskt tänkande vuxna människor.

Utbildningen till ämneslärare i gymnasieskolan utgörs till största delen av ämnesstudier, där du väljer ämneskombination efter eget intresse. Du läser 120 högskolepoäng (hp) i ett fördjupningsämne och 90 hp i ett övrigt ämne.

Studera utomlands

Högskolan för lärande och kommunikation har flera utbytesprogram med utländska universitet och högskolor. I den senare delen av din utbildning finns möjlighet att studera eller göra VFU utomlands vid något av våra partneruniversitet.

Verksamhetsförlagd utbildning

Under programmets fem år varvas ämnesstudier och kurser inom utbildningsvetenskap med verksamhetsförlagd utbildning (VFU). På så sätt får du en nära kontakt med skolans vardag. Totalt omfattar VFU:n 20 veckor. Högskolan för lärande och kommunikation har ett nätverk med mer än tusen partnerskolor och utbildade handledare i ett 20-tal kommuner i regionen.

Erik, student, berättar mer om programmet

Efter utbildningen

Som färdig ämneslärare har du djupa kunskaper inom dina två valda ämnen. Din uppgift är dels att organisera elevernas lärande, men också att inspirera dina elever till fortsatt lärande och stödja dem i deras utveckling in i vuxenvärlden.

Läs merLäs mindre

Fakta

Programmet ges vid Högskolan för lärande och kommunikation

Omfattning: 300 hp
Nivå: Grund och avancerad
Studietakt: Helfart
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Antal platser: 25
Programstart: HT 2017
Sista anmälan: 2017-04-18
Behörighet:
Se behörighet på följande sida
Urval:
65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Examen:
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.

Visa antagningsstatistik
Våra partneruniversitet

Kurser inom programmet

Termin 1

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK)* 15 hp
Lärande och utveckling för ämneslärare (UVK)*
7,5 hp
Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK)*
7,5 hp

Termin 2

Ämne 1 En/Hi/Re/Sh/Sv 1-30 hp

Termin 3

Ämne 1 En/Hi/Re/Sh/Sv 31-60 hp

Termin 4

Ämne 2 En/Hi/Re 1-30 hp

Termin 5

Ämne 2 En/Hi/Re 31-60 hp

Termin 6

Verksamhetsförlagd utbildning II för ämneslärare 7,5 hp
Special Needs Education for Secondary School Subject Teachers (ES)
* 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning III för ämneslärare 7,5 hp
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för ämneslärare (UVK)
* 7,5 hp

Termin 7

Ämne 1 En/Hi/Re/Sh/Sv (inklusive Examensarbete 1) 61-90 hp

Termin 8

Ämne 2 En/Hi/Re 61-90 hp

Termin 9

Bedömning och betygsättning för ämneslärare (UVK)* 7,5 hp
Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning IV för ämneslärare (UVK)* 15 hp
Sustainability in a Multicultural World for Secondary School Subject Teachers (ES)
* 7,5 hp

Termin 10

Ämne 1 En/Hi/Re/Sh/Sv (inklusive Examensarbete 2) 91-120 hp

* Kurser som hör till utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), vissa UVK-kurser ges på engelska, education science (ES).

Programbeskrivningen är preliminär. Vissa förändringar kan komma att ske gällande kursernas benämning och ordning.

Om du har frågor, hör av dig till oss på studera@ju.se

Vi skickar gärna vår programkatalog till dig. Beställ katalogen här.

Du kan även kontakta vår studievägledning, deras kontaktuppgifter hittar du här.

Ange din e-postadress:Texten granskad / uppdaterad 2017-02-24

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2014-03-13
Fråga oss
X
Har du frågor kring att börja studera på Jönköping University? Vi är tyvärr inte online just nu, men ställ gärna din fråga nedan så hör vi av oss så snart vi kan.


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information