Att skapa meningsfulla relationer med eleverna är viktigt för Niclas

Niclas trivs bra med läraryrket och har redan hunnit vara handledare till en lärarstudent som läser ämneslärarprogrammet.

Porträttfoto av Niclas,alumn

Niclas tog examen 2018 från ämneslärarprogrammet på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU) med inriktning historia och religion.

I dag arbetar Niclas på en högstadieskola i Jönköping. Han trivs väldigt bra som lärare och han tycker att det känns bra att veta att han betyder mycket för eleverna. Han stöttar, hjälper och ibland även tröstar, vilket stärker bandet mellan honom och eleverna.

– Man gör en resa tillsammans där inte bara eleverna utvecklas utan även jag som person. Sen tycker jag också att det är kul att få undervisa i ämnen som man själv är intresserad av. Ju mer kreativ jag är i min undervisning desto mer intressant blir det för eleverna.

Trots att Niclas inte har arbetat så länge som lärare tackade han ja till att vara handledare för en student som läser samma utbildning som han själv gjorde på HLK, för bara några år sedan.

– Om jag ska vara helt ärlig så tvekade jag först, men det var kul och givande att handleda någon annan eftersom vi tillsammans kunde reflektera över utmaningar inom läraryrket. Här tänker jag framför allt på upplägget av undervisningen, ledarskapet och vikten av att skapa meningsfulla relationer med eleverna. Efter ett tag insåg jag att det fanns mycket som jag kunde bidra med trots min korta arbetslivserfarenhet.

Niclas menar att det är viktigt att studenten och handledaren har tid att samtala om och utvärdera undervisningen.

– Vad gick bra och vad kan gå bättre? För att handledningen ska bli så bra som möjligt så krävs det att både handledaren och studenten visar engagemang i det man gör för att det ska kunna ske en utveckling.

På frågan om han har några tips till nuvarande eller blivande lärarstudenter betonar Niclas relationerna med eleverna.

– Underskatta inte betydelsen av relationerna med eleverna. Förmågan att kunna skapa meningsfulla relationer och inge förtroende är avgörande för att din undervisning ska bli bra. Ämneskunskaperna är naturligtvis viktiga, men jag tror man blir en bra lärare först när man uppnår en balans mellan ämneskunskaperna och det sociala.

Markus, nuvarande student, Ämneslärarprogrammet, Högskolan för lärande och kommunikation. 

Sidan uppdaterad