Logistik och ledning

180 hp | 3 år | Programstart: HT 2017 | Examen: Högskoleingenjörsexamen i Industriell organisation och ekonomi, inriktning Logistik och ledning

Logistik och ledning ger dig en efterfrågad kompetensprofil som svarar upp mot marknadens behov av modern verksamhets­ledning och styrning, där bland annat effektiva material- och informationsflöden blir allt viktigare. Här studerar du mitt i en region som är ett av landets viktigaste logistikcentrum, både för svenska och internationella företag.

Utbildningen ger den helhetssyn som alltmer efterfrågas inom styrning och ledning av både industriella som offentliga verksamheter.

Utbildningen ger både bred kunskap om hur verksamhet byggs upp, leds och kan utvecklas samt djup kunskap inom utformning, planering och styrning av materialflöden och tjänster. Du kommer också att få djupare förståelse för traditionell ledning och styrning i kombination med modern ledningsfilosofi där bland annat processledning, leankonceptet, förändringsledning, lärande, kvalitet och hållbarhet spelar en viktig roll.

Praktik genom Näringslivsförlagd kurs

Du får direktkontakt med ett företag i branschen genom vår Näringslivsförlagd kurs (NFK). Under NFK har du sju veckors praktik ute på företaget. Branschen medverkar även i utbildningen genom bland annat gästföreläsningar och arbetsmarknadsdagar.

Studera utomlands

Du har möjlighet att läsa en termin på något av våra partneruniversitet. Genom detta skaffar du dig internationella kontakter, erfarenheter och meriter som värderas högt av framtida arbetsgivare.

Programmet har även utvecklat ett specifikt samarbetsprojekt med utvalda företag och universitet i Sydostasien, Sydafrika och Sydamerika. Genom detta kan du redan under vårterminen i år två ha möjlighet att studera en termin på ett internationellt universitet samtidigt som du genomför din Näringslivsförlagda kurs vid ett internationellt företag.

Efter utbildningen

Exempel på arbetsområden är; planering och styrning, ledning, produktion, distribution, inköp, affärssystem och verksamhetsutveckling i både privat som offentlig sektor.

Med en examen i Logistik och ledning är du väl förberedd för att kunna arbeta i olika befattningar och ta ansvar för olika typer av logistiska projekt. Kombinerad med relevant yrkeserfarenhet förbereder utbildningen dig mycket bra för olika typer av lednings- och ledarbefattningar eller för arbete som konsult inom området.

Master

Efter utbildningen kan du läsa vidare till en master-/magisterexamen, till exempel:

Läs merLäs mindre

Ta chansen att plugga utomlands

– Visst var man lite nervös i början, men som tur var kände jag mig välkommen direkt. Tack vare insparken fick jag snabbt en bra uppfattning om staden och redan efter en vecka hade vi en otroligt bra sammanhållning i klassen. Hon tog beslutet att börja på högskolan efter att ha jobbat i sex år. När ...


Läs hela intervjun

Kunskaperna fördjupas i kontakten med arbetslivet

– Min huvuduppgift nu är att, tillsammans med mitt team, säkerställa att vi kan möta eller helst överträffa kundernas krav på leveranser när de handlat från H&M:s onlinebutiker. Vi jobbar hårt med att hitta miljövänliga leveransalternativ som är kostnadseffektiva och snabba. Min roll är väldigt korsfunktionell ...


Läs hela intervjun

Fakta

Programmet ges vid Tekniska högskolan

Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Antal platser: 70
Programstart: HT 2017
Sista anmälan: 2017-04-18
Anmälningskod: HJ-52201
Behörighet:
Grundläggande behörighet samt Fysik 1, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik A, Kemi A, Matematik D

Har du inte ordinarie behörighet kan du komplettera fysik, kemi och matematik genom bastermin eller basår. För dig med Grundläggande behörighet samt Ma 3b finns Teknisk bastermin med start på våren. Efter avklarad bastermin har du platsgaranti till ingenjörsprogrammets ordinarie start till hösten. För dig med Grundläggande behörighet samt Ma 1a/1b/1c finns Tekniskt basår med start på hösten. Efter avklarat basår har du platsgaranti till ett av ingenjörsprogrammen med start nästkommande höst.
Urval:
65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Examen:
Högskoleingenjörsexamen i Industriell organisation och ekonomi, inriktning Logistik och ledning

Visa antagningsstatistik
Våra partneruniversitet

Kurser inom programmet

Grundläggande fysik 2, 6 hp
Du som inte har läst Fysik 2 / Fysik B på gymnasiet måste läsa Grundläggande fysik 2, 6 hp för att erhålla examen. Denna kurs kan läsas med förhöjd studietakt för att klara examen på tre år eller som en sjunde deltermin. Du som har läst Fysik 2 / Fysik B kan välja bort denna kurs.

År 1

Affärslogistik 9 hp
Vetenskaplig metod 6 hp
Industriell ekonomi 9 hp
Produktions- och transportteknisk grund 6 hp
Organisation — ledarskap — projektledning 9 hp
Envariabelanalys 9 hp
Produktions- och materialflödesanalys 6 hp
Linjär algebra och funktionslära 6 hp

År 2

Matematisk statistik 7,5 hp
Arbete‐Människa‐Teknik 7,5 hp
Produktionslogistik 9 hp
Kvalitetsledning 6 hp
Distributionslogistik 9 hp
Inköpslogistik 9 hp
Näringslivsförlagd kurs (NFK) 12 hp

År 3

Entreprenörskap och affärsplanering 6 hp
Informationslogistik 9 hp
Industriell marknadsföring 6 hp
Verksamhetsledning 9 hp
Förändringsledning 6 hp
Utredningsmetodik 9 hp
Examensarbete 15 hp

Om du har frågor, hör av dig till oss på studera@ju.se

Vi skickar gärna vår programkatalog till dig. Beställ katalogen här.

Du kan även kontakta vår studievägledning, deras kontaktuppgifter hittar du här.

Programansvarig:

  • Universitetslektor, Biträdande Avdelningschef
  • Tekniska Högskolan i Jönköping AB
  • +46 36-10 1629
Ange din e-postadress:Texten granskad / uppdaterad 2017-03-10

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2014-03-13
Fråga oss
X
Har du frågor kring att börja studera på Jönköping University? Vi är tyvärr inte online just nu, men ställ gärna din fråga nedan så hör vi av oss så snart vi kan.


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information