Under 2014-2015 genomförde Encell en studie av hur kommunerna arbetar med kvalitet inom vuxenutbildningen, på uppdrag av Utbildningsdepartementet.

Ett första steg i detta arbete var att kartlägga hur det ser ut i dagsläget runt om i Sveriges kommuner. Genomförandet satte i sig fokus på verksamhetsutveckling med kvalitet som ledstjärna i den kommunala vuxenutbildningen. Resultatet av studien är också en stabil grund för fortsatt planering, genomförande och utvärdering av kvalitet i den kommunala vuxenutbildningen. Slutligen bidrar studien också till generell kunskap om kvalitetsarbete i utbildning och stödjer på så sätt utveckling av utbildning i ett bredare perspektiv.

Cecilia Bjursell Öppnas i nytt fönster.Carin Falkner Öppnas i nytt fönster., Ann Ludvigsson Öppnas i nytt fönster.och Thina Chaib medverkade i projektet. Studien mynnade ut i en rapport. Läs den här. Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.