Universitetslektor i pedagogik

Carin Falkner, fil.dr., disputerade i pedagogik 2007 med avhandlingen "Computergaming as Bildung and Culture. A hermeneutical study of Computer Gaming". I sin forskning har hon företrädesvis direkt eller indirekt ägnat sig åt barns och ungdomars fritid, både i organiserad och i mer fri form. Den organiserade formen rör framför allt fritidshem och folkbildning, medan den fria formen bland annat handlat om datorspel. Forskningen har skett både ur de organiserandes och de deltagandes perspektiv.

De senaste åren har forskningen framför allt rört fritidshemmets uppdrag och lärarnas profession. Forskningen om fritidshem bedriver Carin Falkner i samarbete med Ann Ludvigsson. De har sedan flera år ett samarbete med fritidshemsforskare i Danmark och Norge och har även deltagit i en långsiktig kvalificerad kompetensutveckling av fritidspedagoger i Malmö stad (Skolsatsning 2012) samt på uppdrag av Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö skrivit en vetenskaplig underlagsrapport kring fritidshem.Publikationer


Alla träffar från DiVA (26)