Professor i pedagogik med inriktning mot livslångt lärande

Cecilia Bjursell, professor i pedagogik med inriktning mot livslångt lärande, var centrumledare för Encell 2011-2023. Från 1 september 2023 är hon prorektor vid Mälardalens universitet, men är fortfarande kopplad till forskningsmiljön genom två forskarskolor.

I sin forskning intresserar sig Bjursell för organisering, lärande, metaforer, organisationsetnografier samt narrativa ansatser i olika empiriska sammanhang. Tidigare studier har handlat om integrationsprocesser i företagsfusioner samt kvinnors företagande i familjeföretag.

Hennes projekt rör berättelser och äldres lärande, lärande mellan
generationer, knowledge management i teknikföretag, kvalitetsarbete i
vuxenutbildning samt utveckling av meritportföljer för samverkan mellan
lärosäten och omvärlden. Bjursell har erhållit ett flertal utmärkelser
för sin forskning.

Bjursell har tidigare arbetat på Internationella handelshögskolan i
Jönköping, både med forskning och praktiska utvecklingsprojekt. Hon har
dessutom mångårig erfarenhet från undervisning och har varit
programansvarig för de företagsekonomiska programmen på
Handelshögskolan. Som centrumledare är samverkan med omvärlden en
central del av uppdraget och Bjursell ingår i ett flertal styrelser, råd och nätverk.

Läs mer om Cecilia Bjursells forskning här.


Publikationer


Alla träffar från DiVA (179)