Mentorskap erbjuder ett överlägset sätt att lära sig yrkeskunskap och för att socialiseras in på arbetsplatsen enligt flera studier som vi har tagit del av. Den här rapporten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. presenterar en modell för ett strategiskt mentorskap som utvecklades i ett ESF-projekt och jämför den med forskningslitteratur om mentorskapsmodeller för arbetsplatslärande. Författare är Cecilia Bjursell Öppnas i nytt fönster. och Rebecka Florin Sädbom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..