Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU) samverkar i den nod där Göteborgs universitet har huvudansvaret. Den nodgemensamma ULF-konferensen vände sig till personer som varit engagerade inom ULF-projekt och ägde rum på HLK den 27 april 2023.

Ungefär 60 deltagare, från flera lärosäten och skolhuvudmän, medverkade på konferensen. Marie Öhman, vd och akademisk ledare på HLK hälsade alla välkomna innan Jesper Boesen, samverkanschef på HLK och forskningsmiljöledare för PUF (Praktiknära utbildningsforskning), berättade om hur viktigt det är att forskning och verksamheterna kan samarbeta genom ULF-avtal.

Dagen bjöd flera olika föreläsningar, bland annat av Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik med inriktning mot ledarskap, Uppsala Universitet, Magdalena Taube, projektledare ULF-avtal, Göteborgs universitet och Anders Jönsson, professor i didaktik med inriktning naturvetenskapernas didaktik, Högskolan Kristianstad, och Therese Granekull från Kristianstads kommun. Se hela programmet här. Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Deltagare på ULF-konferensen pratar om vad olika ULF-projekt betyder för dem och hur viktiga konferenserna är.