Konferensen Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan äger rum tisdag 5 november 2024 på Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University.

Vi välkomnar bidrag som belyser olika typer av skolutvecklingsprojekt, forskningsliknande skolutvecklingsprojekt eller forskningsprojekt med relevans för undervisning och lärande. Bidragen ges 20 minuters utrymme, inklusive 5 minuters diskussion, i parallella sessioner under dagen. Skicka in en sammanfattning i form av ett abstract enligt nedan.

I år välkomnar vi särskilt bidrag med fokus på AI och digitalisering, men alla bidrag är uppskattade och välkomna.

Upplägget för årets konferens skiljer sig åt från föregående år med fler keynotes och färre parallellsessioner. Upplägget kan leda till att vi behöver göra ett urval bland inskickade bidrag och därmed inte acceptera alla inkomna abstracts.

Deadline för att lämna in abstract är 20 september.

Mall för abstract (pdf-fil). Pdf, 131.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kom även ihåg att anmäla dig till konferensen, som är kostnadsfri för presentatörer!
Anmäl dig här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varmt välkommen med ditt bidrag!
Programkommittén
/Jesper Boesen, Ulrika Stjerndahl, Therése Haglind och Emma Simonsson

Frågor om konferensbidrag?
Kontakta Samverkanschef Jesper Boesen
jesper.boesen@ju.se eller 036-10 15 30.