Onsdagen den 9 november hölls konferensen Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan för sjätte året. Temat i år var Utveckla undervisningen tillsammans med forskare – teori och praktik i samverkan. Deltagarna bjöds på ett smörgåsbord av föreläsningar och föredrag under en heldag på HLK.

Konferensen arrangeras av HLK och Jönköpings kommun med målet att fungera som en mötesplats för praktiker och forskare inom förskola, skola och högskola. Konferensen är ett tillfälle att nätverka, utbyta erfarenheter och reflektera kring undervisning och lärande som baseras på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.

Bild på deltagarna tagen uppifrån

– Att föra samman akademin och forskningen med praktiker inom skolans värld är otroligt viktigt. Vi måste se till att forskningen, teorier och begrepp, når rätt och att vi tillsammans kan utveckla undervisningen. Det var roligt att så många kom på konferensen, det visar att det finns ett behov, säger Jesper Boesen, samverkanschef på HLK.

Efter att Marie Öhman, vd och akademisk ledare på HLK, Göran Isberg, utbildningsdirektör Jönköpings kommun och Jesper Boesen inlett konferensen presenterade Therése Haglind, kommunlektor på Erik Dahlbergsgymnasiet, ett retroperspektiv på konferensens innehåll under de åren den har genomförts. Camilo von Greiff, direktör på Skolchefsinstitutet, tog sedan vid och presenterade dess arbete och tillgänglighet för yrkeskåren.

Ulrika Franke, Upptech

Ulrika Franke, Upptech, berättar om Open Schooling - Erfarenheter från ett EU-projekt, på en av parallellsessionerna.

Under förmiddagen kunde deltagarna välja mellan fem olika parallellsessioner med många intressanta presentationer. Eftermiddagen inleddes av Göran Isberg, Henrik Natt och Dag, utbildningschef gymnasieskolorna Jönköpings län, samt Therése Haglind, kommunlektor, med en presentation av Pedagog Jönköping. Innan konferensen rundades av med en sammanfattade diskussion kunde deltagarna välja mellan fyra olika parallellsessioner. Hela programmet hittar du här.

I år var det 200 deltagare anmälda, vilket är rekordmånga för konferensen. Många av deltagarna har varit med på flera av dessa konferenser tidigare år, men för Tenzing Dorji, förstelärare matematik och fysik på Bäckadalsgymnasiet i Jönköping, var det första gången.

Tenzing Dorji

Tenzing Dorji var nöjd med konferensen.

– Dagen har varit mycket intressant. Jag har fått uppslag och idéer var jag kan hitta material kring forskning som kan stödja mig i min undervisning. Speciellt intressant för mig som jobbar på Introduktionsprogrammet med elever som haft det tufft i grundskolan och inte kommer in på nationella program var föredraget av Sven Terlegård. Han skulle göra en studie om hur man ska kunna göra bedömningar av elever muntligt i matematik, i stället för skriftligt, säger Tenzing Dorji.