Årets konferens Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan, arrangerades den 9 november för femte året i rad. Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) och Jönköpings kommun samarrangerar konferensen som i år hade temat Förutsättningar för utbildning på vetenskaplig grund.

I år välkomnades deltagarna till HLK för att fysiskt närvara på konferensen, efter att förra årets konferens var digital. 105 deltagare var anmälda och de välkomnades av Marie Öhman, vd och akademisk ledare på HLK, Göran Isberg, utbildningsdirektör på Jönköpings kommun, samt Jesper Boesen, samverkanschef på HLK. Bland deltagarna fanns det bland annat lärare, förstelärare, skolchefer och rektorer.

– Jag tycker att det var en lyckad konferens. Det är otroligt givande att få träffa lärare, skolchefer och rektorer för att diskutera samverkan mellan akademin och skolan, säger Jesper Boesen.

Målsättningen med de årliga konferenserna är att de ska lägga grunden för en fortsatt regional samverkan mellan forskare och yrkesverksamma inom förskola, fritidshem och skola där samverkansfokuset kretsar kring undervisningen inom dessa verksamheter.

Programmet för konferensen

På förmiddagen hölls det föreläsningar av Anna Wide, undervisningsråd Skolinspektionen, Sofia Hillenborg, förstelärare Norrängsskolan, Therése Haglind, lektor Erik Dahlbergsgymnasiet, och av Ulli Samuelsson, utbildningschef på HLK.

Efter förmiddagsfikat hölls det parallellsessioner där deltagarna kunde välja mellan fyra olika grupper med tre kortare föreläsningar i varje grupp.

Pernilla Söderberg, vetenskaplig ledare Jönköpings kommun, som även var med och arrangerade konferensen, inledde eftermiddagspasset med sin föreläsning som följdes av nya parallellsessioner. Camilo von Greiff, direktör Skolforskningsinstitutet, presenterade sedan Skolforskningsinstitutet och delar av arbetet de utför innan konferensen avslutades med en form av sammanfattande paneldiskussion. Här hittar du programmet. Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Bättre utbildning för eleverna

Kicki Benerdal, tidigare rektor i Skövde och nu verksamhetsutvecklare för grundskolan på Jönköpings kommun, deltog för första gången på konferensen. Hon tyckte dagen bjöd på många intressanta lärdomar.

– Det har varit jättebra, det har varit varierat och mycket lärorikt för mig som är ny i min roll. Just kopplingen till forskningen kan vara ganska otillgänglig för lärarna och detta kan ju stötta så att det blir mer tillgängligt, säger Kicki Benerdal.

En av ambitionerna för konferensen var att tillsammans stanna upp, reflektera och utbyta erfarenheter kring lärande och undervisning baserat på såväl vetenskaplig grund som beprövade erfarenheter.

– Det är viktigt att vi inom akademin och forskningen lyfter olika begrepp och teorier så att det når pedagoger och lärare. Vi kan göra något riktigt bra tillsammans som är svårt att göra var för sig. Det slutgiltiga målet är att eleverna ska få en bättre utbildning, avslutar Jesper Boesen, samverkanschef på HLK.