Datavetenskap

Vi är ca 15 anställda som bedriver högkvalitativ utbildning och forskning i framkant.

Avdelningen för datavetenskap

  • Senior Advisor
  • Tekniska Högskolan

Avdelningens Ledningsgrupp

Ledningsgruppen bistår avdelningschef med rådgivning, beredande och förankring rörande resursallokering, budget, strategi, rekrytering, extern samverkan, etc.

Ledningsgruppens medlemmar är:

Ytterligare medlemmar adjungeras vid behov.

Utbildningsgruppen

Utbildningsgruppen samordnar avdelningens utbildningsprograms planering, pedagogik, rekryteringsbehov, kvalitetsuppföljning och strategi. Gruppen rapporterar till avdelningens ledningsgrupp.

Gruppen består av: