Vi satsar på fortsatt utveckling av våra utbildningsprogram och vår forskning för att ständigt erbjuda aktuella och spännande IT-utbildningar. Detta görs i samarbete med bland annat branschens företag.

Avdelningen för datateknik och informatik har cirka 20 anställda som arbetar med utbildning och forskning.

Utbildning

Avdelningen ansvarar för två kandidatprogram, två ingenjörsprogram och ett masterprogram.

För att kunna erbjuda aktuella utbildningsprogram samarbetar vi med näringslivet genom flera branschråd.

Forskning

Forskning och utveckling (FoU) sker bland annat inom informationssäkerhet, människa-maskininteraktion samt verksamhetsarkitekturer. Läs mer på vår engelska sida.

Samarbete

Önskar du samarbeta med oss, tveka inte att kontakta Avdelningschef Anders Arvidsson, samverkansansvarig Jasmin Jakupovic eller någon övrig personal.

Läs mer om Näringslivsförlagd kurs (NFK) vid avdelningen.