Datateknik och informatik

Vi satsar på fortsatt utveckling av våra utbildningsprogram och vår forskning för att ständigt erbjuda aktuella och spännande IT-utbildningar. Detta görs i samarbete med bland annat branschens företag.

Avdelningen för datateknik och informatik har cirka 20 anställda som arbetar med utbildning och forskning.

Avdelningen för datateknik och informatik

För att säkerställa att våra utbildningar har en yrkesmässig relevans och ett efter regionens behov uppdaterat innehåll finns branschråd med företrädare för näringslivet.

Branschråden har till uppgift att följa upp och initiera förbättringar av utbildning, forskning och samverkan, särskilt programutbildningen där grupperna ger råd kring utbildningsplaner, kursplaner och samverkansformer med näringslivet.

 

Vid vår avdelning finns tre branschråd:

  • IT-infrastruktur och nätverksdesign
  • Informatikprogram (Grafisk design och webbutveckling samt User Experience Design and IT Architecture)
  • Dataingenjörsprogram samt AI Engineering

Grupperna träffas ca fyra gånger per år och går igenom aktuella händelser och förslag på förändringar.

Avdelningschef

Strategiska partners

Partners: 1000+ företag

Ackreditering i samverkan