InPot, Innovationskraft i ledning av daglig styrning, är ett KK-finaniserat projekt.

Medverkande företag: TitanX, Emballator Ulricehamns Bleck, Kongsberg.

Projektperiod: Juli 2015 – juni 2017

Leaninspirerade företag har visat sig ha effektiva strukturer för sitt utförande medan de saknar detsamma för att tillvarata innovationsförmågan i organisationen. Ledarskapet utgör den viktiga och kritiska balansakten i dessa processer. Syftet med projektet är att identifiera ledaraktiviteter som påverkar innovationspotentialen i den dagliga styrningen samt att få ledare att reflektera kring vad de själva gör och vilka konsekvenser det får för uppgiftshanteringen. Målet med projektet är att gemensamt bygga en modell för systematiskt arbete med att tillvarata innovationskraften i organisationen

Vill du veta mer om projektet kontakta Annika Engström.