Workshop 1 - Kick-off

Kick-off för projektet genomfördes i Jönköping.

2009-03-19