Extra workshop 1

Extra workshop på Mariedal kring grad av kundorderstyrning, kundorderpunkt, grad av säkerhet och variantspridningspunkt.

2009-09-30