Workshop 2

Workshop på Mariedal i Jönköping där grad av samverkan, inköpsklassificeringar och leverantörssamverkan stod i fokus.

2010-06-03