Det finns en tendens att enbart fokusera på att skapa långsiktiga djupa relationer med leverantörer inom försörjningsnätverket, ofta kallade partnerskap. Det skulle dock kräva allt för mycket resurser av de involverade aktörerna, både i form av tid och i form av personal, om alla relationer vore partnerskap.

För att på bästa sätt använda sina resurser bör därför varje leverantörsrelation analyseras separat. Företaget som befinner sig i kundposition bör sedan använda sig av alla grader av samverkan, från nära integration, via olika grader av samarbete till mer transaktionsorienterade relationer, beroende på förutsättningarna för relationen.

Faktorer som påverkar lämplig grad av samverkan

Det finns en mängd faktorer som påverkar vilken grad av samverkan som är den mest lämpliga i en viss situation. Dessa faktorer kan dock alla häröras från fem huvudkategorier. Dessa kategorier utgörs av produkten och dess ordervinnare och -kvalificerare, hur behovet från kunden ser ut samt leverantörens förmåga att försörja kunden. Även tidigare erfarenheter från den aktuella relationen samt sammanhanget relationen existerar i påverkar förutsättningarna för samverkan.