Produktionsstrategi

Idag finns det god kunskap om hur man väljer produktionsprocess utifrån de kritiska konkurrensfaktorer (ordervinnare) som är viktiga för företaget. Hays och Wheelwrights produkt/process-matris utgår från produktens karakteristik för att välja lämplig produktions-process. Detta har i sin tur stor betydelse för hur väl produktionen kan ske mot kundorder respektive mot prognos (spekulation), dvs. kundorderpunktens position. På motsvarande sätt borde även lämplig inköpsstrategi kunna väljas utifrån konkurrensfaktorerna.

Inköpsstrategi

En av de vanligaste förekommande verktygen för att skapa grunden för en inköpsstrategi är Kraljics strategiska inköpsmatris. I denna matris kategoriseras produkter utefter sin finansiella betydelse för företaget och risken för utebliven leverans. Utifrån de fyra produktkategorierna väljs sedan lämplig inköpsstrategi. Ordervinnare inkluderas inte alls.

Försörjningskedjestrategi

I Fishers matris tas ett helhetsgrepp över försörjningskedjan och produkten som ska konkurrera på marknaden. Dock inkluderas inte produktens ordervinnare och -kvalificerare. Inte heller något om hur samverkan i en försörjningskedja ska utformas för att uppnå en effektiv respektive responsiv kedja.