Kursen presenterar grundläggande begrepp och resultat inom vektoranalys, differential- och integralkalkyl i flera reella variabler. Den tillämpar teorin i praktiska beräkningar samt anknyter till problem inom naturvetenskapen som kan formuleras och lösas med metoderna som behandlas i kursen.

Kursen innehåller följande moment:

  • Funktioner av flera variabler och deras grafer och nivåkurvor; andragradsytor
  • Gränsvärden och kontinuitet
  • Partiella derivator, differentierbarhet, riktningsderivata, kedjeregeln, tangentplan
  • Taylors formel i en och flera variabler; teckenstudie av kvadratiska former
  • Lokala och globala extremvärden; optimering under bivillkor
  • Dubbel- och trippelintegraler; beräkning genom upprepad integration; variabelbyten
  • Grundbegrepp i vektoranalysen; kurv- och ytintegraler; konservativa fält; potentaler
  • Greens sats, Gauss sats (divergenssatsen) och Stokes sats.

För mer information, kontakta Tjavdar Ivanov.

Exempel på tidigare givna tentor