Samverkansrådet vid Tekniska Högskolan

Linda Bergqvist

Kontaktperson på Tekniska Högskolan

Om du inte har en programspecifik fråga eller vill göra något större övergripande samarbete är du välkommen att kontakta
Linda Bergqvist, samverkanschef, 
Tekniska Högskolan.

 

Vad arbetar samverkansrådet med?

Varje avdelning, förutom avdelningen för Matematik, fysik och kemi, har en
eller flera representanter i Samverkansrådet som leds av samverkanschef.

Genom samverkan ökar möjligheter för kompetensförsörjning,
kompetensutveckling samt tillämpad forskning. JTH eftersträvar en vinn-vinn situation mellan högskolan och näringslivet.

Näringslivsförlagd kurs

Alla våra program har beskrivningar av studenternas kunskap och färdigheter inför Näringslivsförlagd kurs (praktik). 
Läs mer här.

Samverkansrådet

Produkt och produktionsutveckling

#Produktdesign, konstruktion, produktutveckling, automation, produktion, produktionsstyrning, ekonomi, 3D printing, ergonomi, tekniska beräkningar och simulering, formgivning, CAD, CAE, industriell kravbild

Conny Larsson
conny.larsson@ju.se

AnnaKarin Zinnerfors

Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

#Ljusdesign, belysningsplanering, belysning, belysningsteknik, utomhusbelysning, inomhusbelysning, LED, belysningsvetenskap, belysningsdesign, energieffektiv belysning, ljusteknik


Kharin Abrahamsson
kharin.abrahamsson@ju.se


AnnaKarin Zinnerfors

Material och tillverkning

#Materialegenskaper, mekanisk provning, mikroskopi, tillverkningsteknik, ytteknik, modellering och simulering, gjutning

Peter Leisner
peter.leisner@ju.se


AnnaKarin Zinnerfors

Det livslånga lärandet, Kompetensutveckling

Tekniska Högskolan erbjuder olika utbildningsalternativ för dig som är yrkesverksam och vill utvecklas. Fristående kurser, program, och helt skräddarsydda utbildningar. Anpassat så du kan kombinera det med ditt yrkesliv.

  • Premium, kurser inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling för yrkesverksamma
  • Smarter, kurser inom artificiell intelligens (AI) för yrkesverksamma
  • WebLearn, webbinarier för tillverkare av komponenter inom metall- och polymerindustrin
  • Kurser för Yrkesverksam


#Kompetensutveckling, uppdragsutbildning, spetskompetens, Premium, Smarter, WebLearn, kompetensförsörjning, Industriresan, SPARK-EKG

Stefan Brolin
stefan.brolin@ju.se


AnnaKarin Zinnerfors

Yrkeshögskola

  • Teknik och tillverkning
  • Samhällsbyggnad och byggteknik
  • Logistik
  • Data/IT

#Automation, CNC, EL, VA, 3D-print, Platschef, .NET, Robot, Mjukvara, Byggproduktionsledare, Elektroniktekniker, Elkraftingenjör, Elprojektör, Fastighetsingenjör, Javautvecklare, Platschef Bygg och anläggning, Logistik, Produktionsutveckling, Servicetekniker, Va-projektör, Webbutvecklare

Inom JTH:s Yh-utbildningar finns det många samverkansmöjligheter för dig som anställande företag!

Du kan direkt bidra till att utforma innehållet i en utbildning så att den passar era och branschens behov genom att sitta i en ledningsgrupp.

Du kan synas och bidra till utbildningens genomförande genom att erbjuda utbildningen att komma på studiebesök eller komma och gästföreläsa för de studerande.

Du kan bidra till de studerandes praktiska inlärning, samtidigt som du får möjlighet att träffa och ”känna på” studerande ute i din verksamhet genom att erbjuda en LIA-plats.

Yrkeshögskolan vid Jönköping University

Anita Nilsson Brun
anita.nilsson@ju.se

AnnaKarin Zinnerfors