Anmälan är öppen från 15 mars inför HT och från 15 september inför VT. För kurser stänger anmälan i slutet av april respektive slutet av oktober. Seminarier, verkstäder och coachning kan man anmäla sig till ända fram till en vecka före aktivitetsstart.

Lärmöjligheter

AI in Education

Examination och bedömning, Utbildningsteknik, Tekniska och administrativa lösningar

Associate Professorship Course

Specifika undervisningsmetoder, Handledning och akademisk avancering

Att arbeta i en studio

Specifika undervisningsmetoder, Specifika undervisningsformat, Utbildningsteknik, Undervisningslabb

Att undervisa med stor flexibilitet

Specifika undervisningsmetoder, Digital utbildning

Breddat deltagande

Lika villkor, breddad deltagande, hållbar utveckling

Broadened Participation ATL3

Undervisning och lärande, Lika villkor, breddad deltagande, hållbar utveckling

Conditions and Pedagogical Perspectives ATL1

Undervisning och lärande, Kursdesign, administration utveckling och konstruktiv länkning

Course Anatomy Session

Kursdesign, administration utveckling och konstruktiv länkning

English as Scaffolding Medium of Instruction

Specifika undervisningsmetoder, Studentcentrerat lärande och studentaktivt lärande, Internationalisering, interkulturell kompetens och språkande

Examination and assessment ATL5

Undervisning och lärande, Examination och bedömning, Kursdesign, administration utveckling och konstruktiv länkning

Examination och bedömning

Examination och bedömning

Hybridundervisning – Klassrum för aktivt lärande

Specifika undervisningsmetoder, Digital utbildning

Hybridundervisning – Lärcenter

Specifika undervisningsmetoder, Digital utbildning

Hållbarhet i högre utbildning

Undervisning och lärande, Examination och bedömning, Kursdesign, administration utveckling och konstruktiv länkning

Intercultural Competence - Internationalisation and Inclusion

Internationalisering, interkulturell kompetens och språkande

Kollaborativt lärande

Undervisning och lärande

Managing an Intercultural Classroom

Internationalisering, interkulturell kompetens och språkande, Kursdesign, administration utveckling och konstruktiv länkning

Managing the Course

Examination och bedömning, Kursdesign, administration utveckling och konstruktiv länkning , Tekniska och administrativa lösningar

Online Education ATL4

Undervisning och lärande, Digital utbildning, Utbildningsteknik

Presentation skills

Utbildningsteknik, Tekniska och administrativa lösningar

Simulering

Specifika undervisningsmetoder, Utbildningsteknik, Undervisningslabb

Student Active Learning ATL2

Undervisning och lärande, Specifika undervisningsmetoder, Studentcentrerat lärande och studentaktivt lärande

Supervision Practices on First and Second Cycle Levels

Handledning och akademisk avancering

Supervision on Third-Cycle Level

Handledning och akademisk avancering

Supporting Academic Writing in all Subjects

Specifika undervisningsmetoder, Studentcentrerat lärande och studentaktivt lärande, Specifika undervisningsformat, Internationalisering, interkulturell kompetens och språkande

Undervisning i hybrida och blandade lärmiljöer

Specifika undervisningsmetoder, Digital utbildning