Simulering som pedagogiskt verktyg

Vad är det som våra studenter inte får med sig ut i yrkeslivet genom sin utbildning?

Under ett seminarium lyftes möjligheten att använda simulering som pedagogiskt redskap för att träna på komplexa situationer i en trygg miljö.

Vid seminariet bidrog fyra JU-lärare från olika utbildningsprogram med en inspirerande inblick i hur de arbetar med simulering. Björn Erfors pratade om sjuksköterskeutbildningen, Klas Borell om socionomutbildningen, Mirza Cenanovic om utbildning i produktutveckling och Hannes Ewehag om utbildning i medie- och kommunikationsvetenskap.

Bland annat lyftes simuleringens möjligheter att låta studenter redan under utbildningen få erfara komplexa situationer som är praktiskt och etiskt svåra att hantera och där studenterna behöver vara förberedda innan de kommer ut i yrkeslivet.

Genom simulering kan osynliga processer synliggöras och studenter få möjlighet att både pröva på att agera och reflektera över sitt agerande.

Framöver kommer Educate att fortsätta arbetet med simulering för att bygga upp ett stöd bland annat på Educate-webben.

Men vi är också mycket intresserade av att ta del av fler berättelser från JU-lärare som redan nu arbetar med simulering som pedagogiskt verktyg.

Välkomna att höra av er till educate@ju.se om ni skulle kunna tänka er att dela med er av era erfarenheter!

2023-11-29