Vartannat år firar Jönköping University akademisk högtid med installation och promotion. Varje år har vi vårfirande med utdelning av lärosätets förtjänsttecken.

Akademisk högtid

Högskolans största högtid är doktorspromotionen och professors-installationen, som äger rum vartannat år under senare delen av september. Då blir de som avlagt doktorsexamen promoverade under högtidliga former och nya professorer installeras/hälsas välkomna. Samtidigt får de nya hedersdoktorerna motta sina insignier.

Under högtiden delas även högskolans förtjänstecken ut. Förtjänsttecknet ges till personer som gjort insatser av vikt för lärosätet.

När en ny rektor utses genomförs samtidigt en rektorsinstallation
under högtidliga former.

Vårfirande

Jönköping University firar den 30 april varje år in våren på campus med körsång och vårtal.

Stipendium till Per Risbergs minne

Porträttfoto av man

Per Risberg

Per Risbergs Minnesfond delar i samråd med Handelskammaren och Jönköping University ut ett stipendium årligen. Priset delas ut för första gången vid JU:s Akademiska Högtid 2019 den 12 oktober.

Per Risbergs Minnesfond har donerat 150 000 kronor till ett årligt stipendium till Per Risbergs minne. Stipendiesumman uppgår till 30 000 kronor och delas ut under fem år med början 2019. Stipendiet ska delas ut på Akademisk Högtid vid Jönköping University och delas ut till en anställd vid Jönköping University som gjort en betydande insats för att stärka samverkan och internationalisering mellan JU och dess intressenter (näringsliv, offentliga organisationer).

En eller flera kandidater till stipendiet nomineras av respektive fackhögskola vid Jönköping University, Högskoleservice och Jönköping University Enterprise.

Stipendiater utses av en kommitté, som ska bestå av två personer från näringslivet som utses av Handelskammaren; två personer som utses av Jönköping University och som ordförande en person från Minnesfonden. Jönköping University är sammankallande för kommittens möten.

Det första stipendiet tilldelades Anders Melander, docent i företagsekonomi vid Jönköping International Business School, under Akademisk högtiden den 12 oktober 2019.