Här hittar du en översikt av det preliminära programmet. Mer information kommer efterhand.

Arkaden på entréplan HLK

Thomas Winman, vd för Högskolan för lärande och kommunikation, Jesper Boesen, samverkanschef vid Högskolan för lärande och kommunikation samt Erik Nilsson, utbildningsdirektör för Jönköpings kommun hälsar välkommen.
JU-aulan, entréplan HLK

Olle Häggström, Professor i matematisk statistik, Chalmers
JU-aulan, entréplan HLK

Linnea Stenliden, bitr Professor i pedagogiskt arbete vid institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet

JU-aulan, entréplan HLK

Gemensam fika med möjlighet att besöka Skolforskningsinstitutets monter

Arkaden, Arken, Ljusgården, Orangeriet

Mer information kommer.

Gemensam lunch i Arkaden, Arken, Ljusgården samt Orangeriet, entréplan HLK

Parallellpresentationer av abstracts (20 min presentationer)

Hb116, Hb117, Hc113, Hc114 entréplan, HLK

Ha209, Hb220, Hb221 vån 2, HLK

Gemensam fika

Arkaden, Arken, Ljusgården, Orangeriet

Christina Månberg, Direktör för Skolforskningsinstitutet

JU-aulan, entréplan HLK

Moderator: Jesper Boesen

Medverkande: Olle Häggström, Linnea Stenliden, Anna-Lena Godhe, Ylva LIndberg med flera.

JU-aulan, entréplan HLK

ULF-utlysning 2024 samt sammanfattande diskussion
Datum för nästa års konferens
Avslutning

JU-aulan, entréplan HLK