Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: 2022-03-15 - 2022-04-19
Programstart: Höst 2022
Ort: Jönköping
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap., 180 hp

Öppen ingång är en möjlighet för dig som är osäker på vilket område du vill fördjupa dig inom. Att söka till Öppen ingång innebär att du skjuter upp valet av inriktning till termin 2. Då har du hunnit få en känsla för utbildningen och vad du vill inrikta dig mot.


Välj inriktning under första året

MKV-programmet kan läsas med fyra olika inriktningar. Under det första året läser alla studenter gemensamma kurser inom huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap. Under termin tre läser du den inriktning som du själv har valt för att spetsa din utbildning. Du som har påbörjat programmet via Öppen ingång väljer inriktning under utbildningens första år. Inriktningarna du kan välja mellan är:

 

Öppen ingång är en inriktning till Medie- och kommunikationsvetenskap.

Programmet ges vid Högskolan för lärande och kommunikation
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2022
Behörighet: Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6, Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3.
Anmälningskod: HJ-52522
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap.

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • Universitetsadjunkt Medie- och kommunikationsvetenskap Doktorand
  • Högskolan för lärande och kommunikation