Det livslånga lärandet

På Tekniska Högskolan erbjuder vi olika utbildningsalternativ för dig som är yrkesverksam och vill utvecklas i din roll. Vi tillhandahåller fristående kurser, program, och helt skräddarsydda utbildningar som går att kombinera med ditt yrkesliv.

Nedan har vi listat våra kommande kurser och huvudområden när det kommer till kompetensutveckling. Valmöjligheterna är många när det kommer till utbildningsform, dels kan man studera på campus eller på distans genom E-learning eller blended learning. Tillsammans kan vi hitta det absolut bästa sättet att spetsa din eller dina medarbetares kompetens.

Tekniska Högskolans utbildningar och aktiviteter riktade mot yrkesverksamma sökbara inför kommande kursomgång.

Även inom YH ges korta kurser riktade mot yrkesverksamma, läs mer här Öppnas i nytt fönster..

Klicka här för möjlighet se JTH's och JU's alla kurser inom uppdrag/kompetensutveckling. Öppnas i nytt fönster.


Det Operativa Ledarskapet

Ekonomi, marknadsföring, ledarskap,Kommunikation, media,Ingenjör

Formmaterial i gjuteriteknik (Moulding Materials in Foundry Technology)

Material, konstruktion och tillverkning,Teknik och teknisk industri,Ingenjör,Produktutveckling, design

Gjutfelsanalys (Analysis of Casting Defects)

Material, konstruktion och tillverkning,Teknik och teknisk industri,Ingenjör,Produktutveckling, design

Interkulturell och internationell kommunikation

Ekonomi, marknadsföring, ledarskap,Kommunikation, media,Ingenjör

Komponentgjutning (Component casting)

Material, konstruktion och tillverkning,Teknik och teknisk industri,Ingenjör,Produktutveckling, design

Miljökonsekvensbedömning av gjutgods (Environmental Impact Assessment of Castings)

Material, konstruktion och tillverkning,Teknik och teknisk industri,Ingenjör,Produktutveckling, design

Modellering och simulering av gjutning (Modelling and Simulation of Casting)

Material, konstruktion och tillverkning,Teknik och teknisk industri,Ingenjör,Produktutveckling, design

Projektledning

Ekonomi, marknadsföring, ledarskap,Kommunikation, media,Ingenjör

Smält metalls processteknik - Aluminiumlegeringar (Liquid Metal Processing - Aluminum Alloys)

Material, konstruktion och tillverkning,Teknik och teknisk industri,Ingenjör,Produktutveckling, design

Smält metalls processteknik - Järnlegeringar (Liquid Metal Processing - Ferrous Alloys)

Material, konstruktion och tillverkning,Teknik och teknisk industri,Ingenjör,Produktutveckling, design

Stelningsprocesser (Solidification Processing)

Material, konstruktion och tillverkning,Teknik och teknisk industri,Ingenjör,Produktutveckling, design

På Tekniska Högskolan finns lärare och forskare med god kompetens inom en rad områden

  • Byggnadsteknik
  • Belysningsvetenskap
  • Datateknik
  • Informatik
  • Verksamhetsutveckling
  • Produktionssystem
  • Logistik
  • Produktutveckling
  • Material och tillverkning
  • Gjutna material/komponenter och processer

Uppdragsutbildning

Förutom de fristående kurserna vi erbjuder, direkt anpassade för yrkesverksamma och öppna för alla att söka, har Tekniska högskolan många lösningar för dig som söker kompetensutveckling inom ramen för uppdragsutbildning där det alltid är arbetsgivaren som beställer och betalar för din plats.

Kontakta oss så att vi i samråd med dig och din arbetsgivare kan komma fram till vad som skulle passa bäst för just dig.