Träffa Johan Törnqvist, alumn från Hälsohögskolans sjuksköterskeprogram med examen 2006 som jobbar i Monterey i USA!

Du jobbar i Kalifornien?
Ja, jag bor i Monterey, en underbar liten hamnstad med vacker natur, redwoodskog och ett rikt marint liv. Jag jobbar som avdelningsledare, eller "charge nurse", på en akutpsykiatrisk avdelning i Monterey County, vilket kan jämföras med ett svenskt landsting.

Hur är arbetskulturen i USA?
Det är mer "rakt på sak" och man har en hög social kompetens. Att vara sjuksköterska har mycket högre status än i Sverige, och det tror jag beror på att både ansvaret och lönen är högre.

Kort karriärbeskrivning?
Under utbildningen var jag i Sydafrika för praktik och teori inom akutsjukvård och primärvård. Efter examen jobbade jag som ambulanssjuksköterska i Skellefteå och med akutpsykiatri Göteborg. Jag har också haft olika tjänster i Norge och varit ute och rest. Sommaren 2009 flyttade jag till USA, där jag först arbetade inom psykiatrin på ett privatsjukhus i San Diego.

Något speciellt minne från den här tiden?
När jag loggade in på Kaliforniens ssk-hemsida och hittade mitt namn. Då visste jag att jag hade klarat alla testerna och fått sjuksköterskelicens i USA.

Namn: Johan Törnqvist

Utbildning: Sjuksköterskeprogrammet, Hälsohögskolan, examen 2006

Bor i: Monterey, Kalifornien