Vill jag verkligen ha det här jobbet? Det var den första tanken som flög genom huvudet på David Johansson när han blev erbjuden jobb redan före examen. Efter att ha gjort sin verksamhetsförlagda utbildning hos individ- och familjeomsorgen i Nässjö blev han kontaktad av sin tidigare handledare. Kunde David tänka sig att söka tjänsten som handläggare?

— Barnavårdsärenden är komplexa och det är verkligen ingen självklarhet att gå in i en sådan tung roll som nyutexaminerad. Men jag vägde för- och nackdelar emot varandra och jag bedömde att jag hade förutsättningarna att göra ett bra jobb. Vid sidan av min socionomexamen har jag också en masterexamen i psykologi, så jag tyckte ändå att jag var väl rustad, reflekterar David.

Trygghet i yrkesrollen

David tog sin examen 2010 men jobbade under det sista året. En dag i veckan tjänstgjorde han på mottagningen och ansvarade för enklare besöksärenden. Ett sätt för arbetsgivaren att förbereda honom inför det kommande uppdraget. Efter ett år som handläggare kan han konstatera att han har vuxit som människa.

— På sätt och vis kan man säga att alla mina "farhågor" har besannats. Jag har verkligen fått se många tunga sidor av jobbet. Samtidigt har det varit väldigt utvecklande. Jag märker ju att jag verkligen gör nytta och jag har hittat en trygghet i min egen förmåga och i min yrkesroll. Jag kan skilja mellan mitt privata och mitt professionella jag.

Vet var man letar

Att den verksamhetsförlagda utbildningen var direkt bidragande till att David fick jobbet är förstås självklart. Men han upplever också att studierna förberett honom för arbetet på många andra sätt.

— Psykologin har jag stor nytta av i samband med utvärderingar och socionomstudierna har gett mig en större säkerhet när det handlar om det juridiska. Man kan inte komma ihåg allt, men uppstår det en lucka så vet man alltid var man ska leta.

Undervisar på deltid

Just nu har David ingen brådska med att måla upp nya drömmar.
— Men jag har faktiskt börjat undervisa några timmar i veckan på Hälsohögskolan. Jag har alltid trivts inom den akademiska världen, så
på sikt är det möjligt att jag söker mig tillbaka dit.

Namn: David Johansson

Nuvarande yrke: Handläggare inom individ- och familjeomsorgen i Nässjö

Utbildning: Alumn Hälsohögskolans socionomprogram, examen 2010