Emma Hallman

Jag flyttade till Jönköping 2002 för att påbörja mina studier vid Tekniska Högskolan på programmet Industriell organisation och ekonomi, inriktning logistik och ledning.

Dessförinnan hade jag provat på att läsa ett år till maskiningenjör i Lund. Utbildningen i Jönköping överensstämde mer med mina intressen eftersom programmet innehåller kurser inom både ekonomi och projektledning. Ytterligare ett plus var naturligtvis att JTH har ett nära samarbete med näringslivet genom sin fadderföretagsverksamhet.

Byggde på med en master

När utbildningen närmade sig sitt slut startade JTH en ny teknologie masterutbildning , Industriell organisation och produktion (idag Produktionsutveckling och Ledning). Utbildningen lät mycket intressant och jag valde att komplettera min kandidatexamen med denna. Det var två mycket lärorika och roliga år. Under utbildningen hade studenterna ett nära samarbete med ett flertal företag där vi hade olika uppgifter att lösa.

Ordförande för Hi TECH

Under hela min utbildningstid har jag varit engagerad i olika verksamheter på JTH. Skolan har alltid visat att de vill ha delaktiga studenter i alla delar av sin verksamhet. Under mitt sista år som student var jag ordförande för teknologernas studentsektion Hi TECH vilket innebar att jag var studenternas representant i många sammanhang, bland annat fick jag möjlighet att sitta med i bolagsstyrelsen. Jag jobbade även med marknadsföring av JTH mot gymnasiestudenter, både ute i skolorna och på olika utbildningsmässor. Det är roligt att åka runt i landet och prata om varför studenterna ska flytta till Jönköping och välja att börja plugga på JTH. Ett självklart val för mig som satt med facit på hand!

Fastnade för produktionsutveckling

När jag läste masterprogrammet blev jag allt mer säker på att jag ville jobba med produktionsutveckling på ett eller annat sätt. Jag sökte ett jobb som projektingenjör på ett företag som då hette Vest-Wood Sverige AB (idag JELD-WEN Sverige AB). Jag erbjöds tjänsten och blev ansvarig för ett stort projekt som skulle löpa över ett år. Ett mycket roligt jobb där jag verkligen fick stämma av den teoretiska kunskapen mot hur det fungerar i verkligheten. Nu har jag jobbat på JELD-WEN i tre år och trivs utmärkt. Sedan ett år tillbaka jobbar jag som produktionsledare, ett jobb som innebär att jag är ansvarig för en tredjedel av produktionsflödet i fabriken. Ett roligt jobb där jag har möjlighet att jobba både strategiskt och med den dagliga verksamheten.

Engagerad som fadderföretag

Fadderföretagsverksamheten var en viktig inspirationskälla för mig under studietiden. Det var där jag för första gången kom i kontakt med industriell produktion och blev nyfiken på vad det handlade om. Det var många möten med företag i regionen där vi studenter fick möjlighet att bekanta oss med det kommande arbetslivet. Jag ser det därför som en självklarhet att JELD-WEN är fadderföretag och att jag är fadder för studenter på programmet Industriell Organisation och ekonomi.

2009-08-22