Julia Engberg

Jag vill börja med att tacka för den oerhört fina utmärkelsen till årets kvinnliga alumn, Tack! Denna utmärkelse ger mig energi att arbete ännu hårdare för att nå nya mål och drömmar.

Ett speciellt tack vill jag ge till min sambo Oskar Hoflund. Det var du som sökte in mig på programmet Ljusdesign. Utan dig hade jag idag inte varit Ljusdesigner eller årets kvinnliga alumn.

Hösten 2006 gick flyttlasset till Jönköping och jag skulle studera Ljusdesign. Jag var inte helt på det klara vad utbildningen egentligen innebar. Men jag hade redan några mål utstakade och det var att jag vill arbeta med företags identiteter, inredning och människor. Hur kan man få ihop det med ljus? Men innan jag berättar mer om min studietid i Jönköping och var jag är idag efter studietiden ska jag berätta lite om mig själv och min uppväxt. 

Social och positiv

Jag växte upp på en ort utanför Linköping med min familj som består av Mamma Pia, Pappa Tomas och storasystrarna Martina och Josefin. Under min uppväxt var jag en väldigt aktiv person, precis som övriga familjen. Det var fotboll, gymnastik, skidåkning och ridning. Det sistnämnda var det absoluta intresset och fortfarande en viktig del i mitt liv.

Jag har under min uppväxt alltid varit finurlig och idérik. I skolan var jag alltid den sociala, positiva personen. Jag hade inte de bästa betygen men mina lärare uppmuntrade alltid mitt sätt att vara som person. 

Entreprenörsegenskaper

När det var dags för gymnasiet valde jag samhällsvetenskapliga programmet på Linköpings äldsta gymnasieskola Katedral. Jag ville gå på katedral för att lokalerna var så vackra. Kanske ljus redan där började sätta sina spår i mig? Jag valde dock inte en ren samhällsvetenskaplig inriktning, det blev samhällsvetenskaplig Tvärs.

Tvärvetenskapligt innebar ett studiesättet som är likt universitet/ högskola. Man läser i block och efter ett antal veckor ska du kunna besvara de frågeställningar du fick tilldelad i kursens start. Examinationerna kunde vara en vanlig skrivning. Men det kunde också vara en teaterföreställning, debatt eller kollage redovisning. Detta studiesätt gynnade mig som person väldigt mycket då jag är väldigt för mig att söka kunskap, ifrågasätta den och applicera den. Studiesättet utvecklade här mina entreprenörsegenskaper.

Människa, ljus och miljö

I augusti 2006 flyttade jag in i studentlägenheten på Dalvik i Jönköping. Med spänd förväntan på vad högskolestudier och Ljusdesign skulle innebära och ge. Det var en nervös promenad till skolan första dagen men den slutade självklart med glada skratt och nya vänner. 

Under studietiden blev ämnet Ljusdesign mer självklart för mig vad jag ville med det i framtiden. Jag ville sätta allt ljus på människan. Och ledorden under studietiden var "människa, ljus och miljö". Med ljus såg jag möjligheten att få arbeta med arkitektur, inredning, människor, koncept och identitet. Under hela studietiden genomförda vi under varje kurs ett parallellt ljusprojekt. Här såg jag nu till att försöka genomföra projekt som var förankrade till verkligheten och med riktiga beställare. Detta gav erfarenhet och smak för eget företagande.

Delägare i Inwhite ljusmiljö

I sista slutprojektet hamnade jag i en grupp med två personer som jag inte umgåtts med så mycket under studietiden. Vårt projekt var att ta fram en ny belysningslösning för ölandsbron åt vägverket. En rejäl utmaning med en stor beställare.

Vi såg nu möjligheten att sälja in vårt belysningskoncept som riktiga aktörer. Här gick jag in som delägare i Inwhite ljusmiljö tillsammans med John Pettersson och Martin Klippel som tidigare startat företaget under studietiden. Det hela ledde till att vårt förslag blev uppmärksammat av TV4 och lokaltidningar i Kalmarlän. Vi fick bra genomslag och arbetar fortfarande med förverkligandet om en ny belysningsanläggning på- och kring Ölandsbron.

Belysningsplanering för offentliga miljöer

Idag två år efter examen har Inwhite ljusmiljö sitt kontor i Gamla stan i Stockholm och arbetar med belysningsplanering för offentliga miljöer med hela världen som utgångspunkt. Ett antal utlandsprojekt har genomförts bland annat i Oslo och Köpenhamn och vi ser fram emot nya kommande utlandsprojekt. Vår entreprenörsanda och engagemang ligger i att konkurrera med större konsultfirmor om stora och prestige fyllda uppdrag. Vilket vi också lyckats med.

Trots att vi fortfarande är ett litet företag har vi stor kompetens inom belysningsteknik och att skapa miljöer som är rätt för det enskilda projektet och projektets funktion. Ljusdesign är ett yrke där människan är alltings utgångspunkt. Att världen utvecklas innebär även att nya yrken skapas. Ett sådant är ljusdesigner.

ICEHOTEL

Våra största kunder är idag ICEHOTEL och Palatset. I ICEHOTEL projekten är mötet mellan material och människor en utmaning och inspirationskälla till andra projekt. Palatset är gamla riksarkivet på Riddarholmen i Stockholm. Husets 5000 kvm ska förvandlas till nordens största barnkulturscen. Många blir frågande då vi berättar om vilka projekt vi arbetar med, är ni verkligen bara två? Ingenting är omöjligt och med vilja, kreativitet och ödmjukhet kommer man långt.

Studenter, ta tillvara på er studietid och se studierna som en grund till eran framtida yrkesprofession. Var nyfikna att söka mer om kursernas innehåll och applicera det till fadderföretag eller egna projekt bredvid skolan.

2011-08-22