Karl-Anders Bringfeldt

Under studietiden 1990-1992 när jag läste Elektro- och Telekommunikation startade jag ett eget företag som hette "Brinfo Alldata". Jag hjälpte småföretag i närområdet att föra över sin bokföring till datorn. 

Företaget startades dels för att jag hade tid över och dels för att jag ville testa hur mina kunskaper fungerade i verkligheten. Det var nyttigt att få ett verklighetsperspektiv på de teoretiska kunskaperna samt att jag fick kunskaper som skolan inte gav. Direkt efter examen på Högskolan gjorde jag i lumpen och efter det var mitt första jobb att vikariera för en av mina lärare på Erik Dahlbergsgymnasiet och på teknikinstitutionen vid Högskolan. Då blev jag lärare för några av de kurser som jag själv läst bara ett par år tidigare.

Efter vikariatet som lärare bar det iväg till Motala där jag arbetade som yrkesdykare och miljöprovningsingenjör. Jag fick utifrån kravspecifikationen ta fram hur vi kunde mäta att kraven uppfylldes, boka tester på miljöprovningsanstalter, genomföra testerna och sammanställa allt i en rapport som drogs för FMV när det var klart. Jag hade en hel torped som mitt ansvarsområde.

Tillbaka till Jönköping

Då min flickvän och nuvarande fru, var kvar i Jönköping tog det inte lång tid att söka sig hem igen och jag hamnade då på visionsföretaget IVS. Där arbetade jag med ljus och systemuppsättning för kamerastyrda robotar och avsyningssytem. Vi gjorde allt från robotar som hittade hålet i ett däck för att skjuta in dubben till att avsyna parkettstommar innan det fina slitskiktet lades på. Därefter hamnade jag på Nässjötryckeriet som IT-specialist.

Som IT-specialist hade jag som arbetsuppgift att ta hand om alla krångliga kundkrav och hitta på en lösning på dessa. Dessutom fick jag  till uppgift att skapa något kring elektroniska blanketter, EDI och Internet. Jag var kvar på Nässjötryckeriet  i åtta år och fick mycket kunskaper om blanketter och dokumenthantering.

Gain IT

2005 startade jag Gain IT tillsammans med Magnus Engström, också han alumn vid JTH. Företaget är ett dataföretag som specialiserat sig på blanketter. Företagets nisch är strukturerad datafångst och datakommunikation, med ett ord "blanketter". Kring detta har vi byggt vår egen produkt EyeDoc, vilken är byggd så att den också ska fungera i andra system. Företagets primära målgrupp hittills har främst varit landsting . Vi har idag hunnit med fyra landsting, Posten Norden, SYSteam Medical, Siemens, Abilita, Anoto.

Ständiga kontakter med Högskolan

Under hela tiden har kontakterna med Högskolan i Jönköping och studenterna varit viktiga. Och av egen erfarenhet vet jag att man behöver en verklighetsförankring av de teoretiska kunskaperna. Vi har gjort detta genom att både vara fadderföretag och genom att ge möjlighet till projektpraktik med riktiga projekt att realisera.

Parallellt med Gain IT har jag ytterligare ett företag "Bringfeldt Innovation" som har som affärsidé att ta fram nya affärsidéer. Jag arbetar genom potentialen för en idé, tar fram en affärsplan och estimerar vad det kommer att generera och kosta att realisera. Ett par idéer har jag gett bort till studenter på Högskolan och en del håller jag på att förverkliga med eget engagemang. För att skapa ett starkt lag och för att realisera företaget behövs såväl studenter som nya medarbetare både från JTH och IHH.

Viktigt med verklighetsförankring

Mitt råd till dagens studenter är att se till att få en verklighetsförankring till det ni läser. En av mina gamla lärare sa att "När ni går ut så kommer ni att hålla på med ingenjörsfrågor till 95 procent och annat till 5 procent, om 5-6 år kommer ni att hålla på med ekonomi runt 75 procent, ingenjörsfrågor 20 procent och annat 5 procent."

Man behöver de tekniska kunskaperna, men man ska också förankra dem i verkligheten. Ta även "det andra" på allvar, för det är det vi företagare ser som viktigt och de som visar det är de vi vill satsa på... Att ha blivit utsedd till Årets Alumn är en stor ära, speciellt när jag vet hur stark konkurrensen är och jag kan vara ett personligt bevis på att alla delar är viktiga.

Gasellföretag 2010

Med de samarbetsavtal vi nu har och kundtillströmningen så vet vi att vi kommer att växa kraftigt de närmaste åren och lite bevis och uppskattning har vi fått som "Gasellföretag 2010" och som "Årets Företagare i Jönköping 2010".
Text: Karl-Anders Bringfeldt

2011-08-22