Sofi Almqvist

Sofi Almqvist läste Byggnadsteknik med inriktning markbyggnad och infrastruktur på Tekniska Högskolan åren 1998-2001. 2011 fick utmärkelsen Årets alumn.

Under studietiden hade jag Tekniska kontoret i Jönköpings kommun som fadderföretag, där jag även gjorde examensarbete och praktik. Sedan 2001 har jag arbetat på olika befattningar inom Tekniska kontoret. Jag började min anställning hos den interna entreprenören och stöttade produktionen med planer inom kvalitet, arbetsmiljö och miljö. Jag har därefter även tjänstgjort som projektingenjör och enhetschef på beställarsidan inom gatuförvaltning, och fått prova på bland annat projektledning, personalansvar och budgetansvar.

Kvinnligt nätverk

Utöver arbetet på Tekniska kontoret har jag engagerat mig i Svenska Kommunal-Tekniska föreningen som ledamot i Gatukommitténs styrelse. Jag har även engagerat mig i Zonta, som är ett internationellt kvinnligt nätverk. Under en period var jag president för Jönköping Zonta II och arbetade mot internationellt uppsatta mål. Det har gett mig ett kontaktnät både nationellt och internationellt och där har jag fått mer vana av att leda projekt. Att engagera sig utöver sin formella anställning ger en extra dimension i den personliga utvecklingen vilket har varit betydelsefullt för mig.

Ständig kontakt med JTH

Jag har haft kontinuerlig kontakt med Högskolan sedan min examen. Dels har jag själv varit fadder till några faddergrupper och jag har även varit gästföreläsare under kursen Infrastrukturförvaltning. Dessutom har jag även gått några fristående kurser för att uppdatera och utvidga mina kunskapsområden. Det är viktigt för mig att hålla kontakten med den akademiska världen och försöka ge tillbaka lite av det som jag själv fick som student.

Chef för Trafikenheten

Min övriga fritid spenderar jag tillsammans med min man Peter och vår son Lucas, som är 3 år. Efter ett antal års anställning i Jönköpings kommun är jag nu redo att utvecklas ytterligare och anta nya utmaningar. Tillsammans med min familj flyttar jag till Stockholm och kommer att börja arbeta som chef för trafikenheten på Exploateringskontoret i Stockholms stad, vilket känns väldigt spännande.

Det livslånga lärandet

På en föreläsning under studietiden var det en föreläsare som pratade om "det livslånga lärandet" och det är just det som livet handlar om. Vid examensdagen är man långt ifrån "klar" och det är också det som är så härligt att ständigt ha möjlighet att fortsätta utvecklas. Ett stort tack för utnämningen som årets alumn!

2012-08-22