Daniel Holmgren

Daniel Holmgren är teknologie doktor i material och tillverkning gjutning. Han läste först in en högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik och därefter en teknologie magisterexamen i Produktutveckling och design.

Efter grundutbildningen fortsatte han med doktorandstudier inom Material och tillverkning, gjutning vid JTH. Den 1 juni 2006 lade han fram doktorsavhandlingen ”Thermal conductivity of Cast Iron”, med Chalmers som examinerande högskola. — Jag tackar för utmärkelsen Årets alumn 2012 och jag beklagar att jag inte kunde närvara vid Teknologmiddagen den 21 november 2012 då utmärkelsen delades ut, säger Daniel.

Maskiningenjör en bra och bred grund

Sedan min examen har jag arbetat som gjuterichef vid Daros Piston Rings i Göteborg som senare såldes till ett amerikanskt företag och bytte namn till Federal Mogul. Därefter gjorde jag ett kort uppehåll under ett år för en anställning som ansvarig för forskning och utveckling på ett norskt industriföretag. Maskiningenjör är en bred och bra grund att stå på inom industrin. Att sedan välja att specialisera sig i mitt fall genom forskning inom gjutjärn ger goda förutsättningar. 

Platschef i Kina

Men sedan juli 2012 är jag tillbaka på Federal Mogul och har antagit utmaningen att vara platschef och vd vid företagets anläggning i Dalian i Kina. Företaget tillverkar i huvudsak kolvringar till tvåtaktsmotorer för fartyg, styrringar till SKF:s rullager för vindkraftverk, bromsskivor till X2000 och tätningsringar till gruvindustri och metallurgisk industri.

Det är en stor utmaning att jobba i Kina eftersom det är mycket annorlunda än i Sverige. Personalen har svårare att fatta självständiga beslut vilket innebär att jag blir involverad och får jobba såväl som säljare, ingenjör, personalchef och vd. Vilket gör att  jag trivs bra eftersom jag gillar omväxling.

Fabriken startade redan 1971 som ett statligt företag för marina komponenter. Sedan 1995 har Daros Piston Rings i Göteborg ägt företaget. Det var så jag kom i kontakt med företaget i Kina. Sedan två år är Federal Mogul ägare.

2013-01-24