Therese Dahlgren

Therese Dahlgren är högskoleingenjör i byggnadsteknik med inriktning byggnadsutformning med arkitektur.

Efter flera års konststudier och jobb på IKEA som inredare (ett jobb som hade varit min dröm sedan IKEA öppnade på A6 här i Jönköping) fick jag genom ett tips från min bror upp ögonen för utbildningen Byggnadsutformning med Arkitektur på högskolan i Jönköping. Till en början var jag skeptisk till att jag – som gammal estet och konststuderande - skulle bli ingenjör. Men jag vågade, tog tjänstledigt och satsade vilket är ett beslut jag verkligen inte ångrat!

Åren på JTH

Jag har alltid varit en person som gillar att engagera mig och högskolan visade sig vara ett mycket bra forum för det! Det började med att jag blev klassens representant i byggavdelningens branschråd som bestod av klassrepresentanter, lärare och deltagare från byggbranschen. Detta gav mig bra kontakter med näringslivet.

Därefter gick jag med i Hi Techs festutskott Hi Life som anordnar insparken, sittningar och jobbar på studentpuben. Genom denna förening fick jag vänner för livet och ett mycket stort kontaktnät som jag har nytta av än idag. Under denna tid fick jag även höra talas om FUM, studentkårens fullmäktige. För att få vara med och påverka min egen och mina studentvänners situation så kandiderade jag, blev invald som ledamot och en av de studenter som representerade JTH:s röst. Tack vare detta engagemang kom jag i kontakt med studentkårens styrelse som gav mig uppdraget att rita och designa studentkårens pub Akademien. 

Ett av de sista uppdragen jag tog på mig innan jag slutade på högskolan var att hjälpa byggavdelningen och tekniska högskolan i processen med implementeringen av utbildningsramverket CDIO (Conceiving – Designing – Implementing – Operating) genom att tycka till från ett studentperspektiv.

Ut i arbetslivet

Efter min examen började jag jobba som husdesigner på Trivselhus, ett företag som designar och bygger prefabricerade villor. Då jag varit väldigt engagerad under min studietid så var det ett ganska självklart val att efter studietidens slut även ställa upp som fadder i fadderföretag-verksamheten. Som fadder representerade jag min arbetsgivare på fadderföretagsdagen på JTH samt tog emot studentgrupper på min arbetsplats. Jag talade även inför syokonsulenter inom Jönköpings län hur det är att vara kvinnlig ingenjör och att kombinera en estetbakgrund med en ingenjörsutbildning.

En dag mötte jag den stora kärleken i vår huvudstad, Stockholm. Efter ett års pendlande flyttade jag upp, blev överflyttad till Stockholmskontoret och fortsatte rita villor men nu på den största marknaden i Sverige.

Sedan ett år tillbaka så jobbar jag som Store Planner på H&M där jag planerar ny- och ombyggnationer av våra butiker. Vi är en avdelning på ca 70 personer med varierade bakgrunder - allt från ingenjörer, arkitekter och inredare till personal direkt från butikerna - som sitter i Stockholm, New York och Hong Kong. Jag ritar mestadels till våra butiker i Tyskland, men har även ritat till Grekland, England, Korea, Polen, mfl. 

Jönköping i mitt hjärta

Även om jag har flyttat upp till Stockholm så har jag inte klippt banden med vare sig Jönköping eller JTH. Dvs, jag har fortsätta engagera mig när det finns möjlighet, t ex vid öppet hus. 

Något jag har insett är att engagera sig är något som oftast bär frukt, vare sig man vinner nya kontakter, vänner, erfarenheter, spännande uppdrag eller utmärkelser. Därför gör det mig riktigt glad att få bli uppmärksammad för mitt engagemang och ännu en gång få sammanstråla med min gamla högskola och mottaga ett sådant fint pris som årets kvinnliga alumn.

2013-11-27