Johan Röklander

Jag älskar ljus och mörker. Eller i grunden älskar jag att uppleva rum. För ljusdesign handlar om upplevelse av våra tre dimensioner via synsinnet som medium. Och allt började på JTH. 

För lite över tio år sen viste jag inte vad jag skulle bli när jag blev stor. Jag hade prövat lite av varje från skidlärare till fritidsledare, försäljare, vårdassistent och trollkarl. Men så av en händelse fick jag höra om ljusdesignutbildningen och det var att välja den eller lärarhögskolan. Men fem år i skolbänken för ett lärarjobb eller något färre för ett jobb som jag inte viste något om alls så blev valet enkelt. Det jag inte vet något om är alltid intressantare.  Och det var det. I mångt och mycket har jag dåvarande professor Anders Liljefors att tacka för denna insikt. Han lyfte in mig i en värd som från dess ger mig nya insikter var dag.

Väl ute från skolan drev jag en egen konsultfirma i 8 år. Det var allt från forskningshjälp till undervisning och projektering av belysningsanläggningar. Ena dagen planerades studiebesök i London för Riksantikvarieämbetets räkning. Andra dagen stod man i ett hönshus i Östersund och mätte spektralfördelningen på belysningen. För att avsluta veckan med att föreläsa om ljusergonomi och hinna träffa en privatkund som ville ha en spännande trädgårdsbelysning. Det var mycket givande år där jag fick förmånen att jobba mycket tätt med JTH och avdelningen för belysningsvetenskap. Många timmars undervisning och massor av spännande projekthandledning av studenters ivriga försök att greppa ämnet.

Det hela ledde till att jag hamnade tillslut på Jönköpings kommun som deras ljusdesigner för utomhusbelysningen. Tre otroligt spännande år som lärde mig enormt mycket. Inte minst om offentlig upphandling och om stordrift. Kommunen har 29000 ljuspunkter att förvalta i sin utomhusmiljö. Till det kommer alla gymnastikhallar, skolor, brandstationer, kontor m.m. En enorm potential att göra bättre, billigare drift och underhåll och vackrare miljö. Att få vara med i dessa sammanhang var en ära och förmån som jag verkligen unnar fler. Mer stimulerande får man leta efter och samtidigt frustrerande långa projekttider, budgetförhandlingar och möten.

Tillslut hamnade jag på WSP som är ett enormt stort teknikkonsultföretag i världen. I Svergie är vi i dagsläget 20 ljusdesigner inom WSP och globalt har vi kontor i Singapore, Sidney, San Fransisco, England, New York och Helsingfors. Det ger dagligen utmaningar att möta efterfrågan på förståelsen på vad ljus kan göra i människans tjänst. Allt från det artificiella ljuset till det naturliga dagsljuset. Men även nattens mörker är en resurs som ska planeras och förvaltas.

Detta är verkligen att ha hittat hem, att vara ljusdesigner är en daglig utmaning som jag älskar. Som kräver att jag ständigt lär mig mer, utvecklas och fördjupar mig. Allt från konsthistoria och arkitektur till energifrågor och arbetsergonomi är intressant. Måste ständigt hålla mig ajor med den senaste tekniken och samtidigt förstå de kulturella skillnader som finns på olika områden, både geografiskt och ideologiskt.

Det finns en enorm potential där ute om och kring ljuset. Det finns möjlighet att göra affärer inom stort sätt varje område du kan tänka dig. Ljus för synskadades behov, trafiksäkerhet, ergonomiskt ljus för symaskiner, energibesparing på idrottsanläggningar, ljus som inte stör djurliv eller som skrämmer iväg djur. Vackert ljus för hemmet, funktionellt ljus för hamnar, säljande ljus i butiker och på detta en starkt växande teknikutveckling som heter LED. Det är i sanning en ljusnande framtid som står oss ljusdesigners till mötes.


2015-09-15