Carolina Weidby, Årets Alumn 2015

Carolina Weidby  är högskoleingenjör i byggnadsteknik, inriktning husbyggnad. Carolina arbetar nu som Anbudsingenjör på NCC i Jönköping. 

Namn: Carolina Weidby

Yrke: Anbudsingenjör på NCC.

Har studerat: Tekniskt basår och Byggnadsteknik, inriktning Husbyggnadsteknik.

Ålder: 35.

Bor: Jönköping.

Framtidsdröm: Utveckla branschen och jobba mer informationsmodeller i 3D.


Vad innebär ditt jobb som anbudsingenjör på NCC?

I enkla drag så innebär det att det jag räknar på vad det kommer at kosta att bygga en viss typ byggnad. Jag har jobbat här 4,5 år och jag tycker det är jättekul. Jag är nyfiken rackare och jag tycker det är kul att veta saker om byggnaderna inom dom är byggda.

Vad kan du säga är det bästa med att studerat på Jönköping University?

Man lär sig otroligt mycket, från att inte kunna ett skit från att bara några veckor senare förstår det och kunna använda kunskapen. Det är också en otrolig gemenskap på högskolan, all har samma strävan efter någonting, det är häftigt.

Hur har utbildningen hjälpt dig i ditt arbete?

Under utbildning lär man sig lite om väldigt mycket. Det var väldigt bra när man väl kom ut i arbetslivet och fick lära sig det på djupet. Det går inte riktigt att lära sig något förens man faktiskt jobbar med det i praktiken. Jag kommer ofta på mig själv med att jag kan mycket, att jag har en bred förståelse och många olika kompetenser.

Hur känns det att få priset som Årets Alumn på Tekniska Högskolan?

Det är fantastiskt roligt, att få någon slags cred för det jag gör. Det är jätteroligt och hedrande och jag blir alldeles varm i hjärtat när jag tänker på det.


2016-01-04