Kommande seminarier, höstterminen 2024

Anmäl dig till ett seminarium

Se nedan för aktuellt seminarieschema (uppdatering sker löpande). För att anmäla dig till seminarium våren 2024, klicka på anmälningslänken "Anmäl dig här" och fyll i länkat formulär. Det går bra att anmäla sig till fler än ett seminarium i samma formulär.

OBS! Anmälan sker senast 10 arbetsdagar före respektive seminarietillfälle.

Boka seminarium

Är det dags att boka in forskningsplans-, halvtids- eller slutseminarium? I seminarieschemat hittar du lediga tider.

Kontakta forskarutbildningskoordinator cecilia.helgesson@ju.se för att boka in en tid. Glöm inte att tillfråga granskare i god tid. Mer information inför respektive seminarium hittar du i PRAN.

Om våra forskarutbildningsseminarium

I Hälsohögskolans forskarutbildning är det obligatoriskt för doktoranden att hålla tre olika seminarier:

  • Forskningsplanseminarium - bör ske inom ett halvår från att doktoranden påbörjar sin forskarutbildning. Förutom doktoranden närvarar en intern senior granskare, handledare samt anmälda åhörare.
  • Halvtidseminarium - sker vanligen när hälften av delstudierna är genomförda. Utöver doktoranden närvarar en ordförande, en extern senior granskare, en intern senior granskare (minst en av granskare måste ha lägst docentkompetens), doktorandgranskare samt anmälda åhörare.
  • Slutseminarium -genomförs senast fyra månader före planerad disputationsdag. Utöver doktoranden närvarar en ordförande, en extern senior granskare, en intern senior granskare (dessa granskare måste ha lägst docentkompetens vid tiden för doktorandens disputation)


Vanligen hålls dessa seminarier på plats i Forskarskolan Hälsa och Välfärds lokaler. I undantagsfall kan de hållas i andra lokaler inom Hälsohögskolan alternativt digitalt, se seminarieschema för information om respektive tillfälle.