En viktig del i forskarutbildningen är doktorandkurserna. Här hittar du information om aktuella kurser som ges vid Tekniska Högskolan.

Anmäl dig via länkarna nedan, ej Ladok


Kurser Hösttermin 2021Vecka

Kurs

Kursansvarig

Antal hp

39-45

Grundläggande kommunikation och undervisningslära
KursplanPDF
StudyguidePDF

Ansök här

Joel Hedegaard

4 hp

44-49

Informationssökning och vetenskaplig kommunikation
KursplanPDF
Studyguide (prel)PDF

Ansök här

Paola Johansson

3 hp

40-50

Vetenskapsteori och forskningsmetodik

KursplanPDF
Studyguide (prel)PDF

Ansök här

Kristina Säfsten

4 hp


Kurser vårtermin 2022Vecka

Kurs

Kursansvarig

Antal hp


Praktiknära forskningsmetodik

KursplanPDF

Ansök här

Jenny Bäckstrand

5 hp