Doktorandkurser

En viktig del i forskarutbildningen är doktorandkurserna. Här hittar du information om aktuella kurser som ges vid Tekniska Högskolan.

Anmäl dig via länkarna nedan, ej Ladok


Kurser Hösttermin 2021Vecka

Kurs

Kursansvarig

Antal hp

39-45

Grundläggande kommunikation och undervisningslära
KursplanPDF

Ansök här

Joel Hedegaard

4 hp

44-49

Informationssökning och vetenskaplig kommunikation
KursplanPDF
Prel kursschemaPDF

Ansök här

Paola Johansson

3 hp

40-50

Vetenskapsteori och forskningsmetodik

KursplanPDF

Ansök här

Kristina Säfsten

4 hp


Praktiknära forskningsmetodik

KursplanPDF

Ansök här

Jenny Bäckstrand

5 hp

Sidan uppdaterad