En viktig del i forskarutbildningen är doktorandkurserna. Här hittar du information om aktuella kurser som ges vid Tekniska Högskolan.

Anmäl dig via länkarna nedan, ej Ladok


Kurser Hösttermin 2021Vecka

Kurs

Kursansvarig

Antal hp

39-45

Grundläggande kommunikation och undervisningslära
Kursplan Pdf, 1 MB.
Studyguide Pdf, 168.6 kB.

Ansök här

Joel Hedegaard

4 hp

44-49

Informationssökning och vetenskaplig kommunikation
Kursplan Pdf, 1.4 MB.
Studyguide (prel) Pdf, 16.9 kB.

Ansök här

Paola Johansson

3 hp

40-50

Vetenskapsteori och forskningsmetodik

Kursplan Pdf, 857.5 kB.
Studyguide (prel) Pdf, 63.7 kB.

Ansök här

Kristina Säfsten

4 hp


Kurser vårtermin 2022Vecka

Kurs

Kursansvarig

Antal hp


Praktiknära forskningsmetodik

Kursplan Pdf, 810.2 kB.

Ansök här

Jenny Bäckstrand

5 hp