Forskningsseminarier

Forskningsseminarierna vid Högskolan för lärande och kommunikation är öppna för samtliga forskare, lärare och doktorander vid lärosätet. Ingen föranmälan behöver göras.

Kommande seminarier 2021

Välkommen på Planeringsseminarium för Charlotte Öhman.
Torsdagen 3 juni, kl. 13.00 via Zoom

Läsgrupp
Diskutant: Karin Renblad, docent
Doktorander: Jennie Berg och Anders Nersäter
Titel: Vårdnadshavares delaktighet i undervisning – relationer som påverkar förskolläraruppdraget
Kort beskrivning av forskningsprojektets tema:
Charlotte är intresserad av förskolan som en demokratisk mötesplats i relation till förskollärares undervisande uppdrag.
I pågående avhandlingsprojekt har Charlotte för avsikt att undersöka hur förskollärare skapar förutsättningar för vårdnadshavares delaktighet.
Studien syftar till att bidra med olika perspektiv på hur mötet mellan vårdnadshavare och undervisning kan förstås.

Ytterligare information kontakta huvudhandledare martin.hugo@ju.se

Välkommen på Slutseminarium för Anders Nersäter.
Fredag 4 juni, 10:00-12:00 via Zoom

Diskutant: Prof. Inger Eriksson, SU
Läsgrupp:
Prof. Ylva Lindberg, Fil. Dr. Anders Dybelius HLK och Doktorand Helena Anderström

Titel: Enquiry and Source-based History Teaching - What do students need to learn to be able to handle Historical Sources and use Second-order Concepts?

Projektbeskrivning: This compilation thesis investigates how students tend to understand historical sources, use specific second-order concepts and how instruction might be designed to facilitate their learning while they participate in enquiry. The thesis is based on data collected in two intervention studies conducted in Swedish upper secondary school. The research lessons were designed as enquiry and source-based units framed by the concepts of evidence, historical empathy, and causation. The subject matter revolved around Modern Imperialism-the scramble for Africa and Decolonization and Conflict in Rhodesia.

Ytterligare information kontakta asa.lundgren@ju.se

Om seminarierna

Det övergripande temat för seminarierna är "Lärande och kommunikation", men seminariernas ämnesanknytning, teorier och metodologier varierar.

Vissa seminarier är obligatoriska:

  • Planeringsseminarier sker i den forskningsmiljö till vilken doktoranden hör . Vid detta tillfälle presenterar doktoranden kort sin forskningsplan muntligt och sedan diskuterar en annan doktorand (om sådan finns med i läsgruppen) och en forskare från forskningsmiljön innehållet i planen för att ge synpunkter och vägledning inför det vidare arbetet.
  • Under arbetet med licentiatuppsatsen/doktorsavhandlingen ska doktoranden redovisa dess kvaliteter vid ett eller två offentliga seminarier, beroende på vilken examen som eftersträvas: ett halvtidsseminarium (för doktorsexamen) och ett slutseminarium (för licentiat- och doktorsexamen). De offentliga seminarierna leds av extern diskutant.

Sidan uppdaterad