Forskningsseminarierna vid Högskolan för lärande och kommunikation är öppna för samtliga forskare, lärare och doktorander vid lärosätet. Ingen föranmälan behöver göras.

Kommande seminarier 2023

6 oktober - Slutseminarium Pontus Bäckström

Välkomna på Pontus Bäckström slutseminarium i pedagogik med titeln "Having the Opportunity to Learn with Peers: Frame-factor Analyses of Peer Effects in Education".

Tid: 13:00-15:00
Plats: Ha208, HLK

19 oktober - Slutseminarium Helena Anderström

Välkomna på Helena Anderströms slutseminarium i pedagogik med inriktning mot didaktik med titeln "Etikundervisning i skolåren 4–6 med särskilt fokus på samhällsorienterande ämnen".

Tid: 13:00-15:00
Plats: Ha208, HLK och Zoom: https://ju-se.zoom.us/j/69694547387

Om seminarierna

Det övergripande temat för seminarierna är "Lärande och kommunikation", men seminariernas ämnesanknytning, teorier och metodologier varierar.

Vissa seminarier är obligatoriska:

  • Planeringsseminarier sker i den forskningsmiljö till vilken doktoranden hör . Vid detta tillfälle presenterar doktoranden kort sin forskningsplan muntligt och sedan diskuterar en annan doktorand (om sådan finns med i läsgruppen) och en forskare från forskningsmiljön innehållet i planen för att ge synpunkter och vägledning inför det vidare arbetet.
  • Under arbetet med licentiatuppsatsen/doktorsavhandlingen ska doktoranden redovisa dess kvaliteter vid ett eller två offentliga seminarier, beroende på vilken examen som eftersträvas: ett halvtidsseminarium (för doktorsexamen) och ett slutseminarium (för licentiat- och doktorsexamen). De offentliga seminarierna leds av extern diskutant.