Forskningsseminarier

Forskningsseminarierna vid Högskolan för lärande och kommunikation är öppna för samtliga forskare, lärare och doktorander vid lärosätet. Ingen föranmälan behöver göras.

Kommande seminarier 2021

Slutseminarium - Maria Hammarsten

27 januari, kl 13-15 via Zoom.

Välkommen på slutseminarium för Maria Hammarsten.
Manustitel: The Possibilities of the Forest garden - Children's Perspectives.
En empirisk studie

Diskutant: Anne Harju, MAU. Granskare: Åsa N Dahlström och Karen Ann Blom, HLK.
Ytterligare information kontakta asa.lundgren@ju.se

Slutseminarium – Lars Almén

12 februari, kl 10-12 via Zoom.

Välkommen på slutseminarium för Lars Almén.
Manustitel: Languaging in digital educational spaces.
Studies of participation, agency and digitalization processes inside and outside classroom settings.

Diskutant: Professor Neil Selwyn, Monash University Australia.
Granskare 1: Docent Marco Nilsson, HLK.
Granskare 2: Dr. Sylvi Vigmo, Göteborgs universitet & HLK.
Granskare 3: Doktorand Johan Bäcklund, HLK.
Ytterligare information kontakta asa.lundgren@ju.se

Om seminarierna

Det övergripande temat för seminarierna är "Lärande och kommunikation", men seminariernas ämnesanknytning, teorier och metodologier varierar.

Vissa seminarier är obligatoriska:

  • Planeringsseminarier sker i den forskningsmiljö till vilken doktoranden hör . Vid detta tillfälle presenterar doktoranden kort sin forskningsplan muntligt och sedan diskuterar en annan doktorand (om sådan finns med i läsgruppen) och en forskare från forskningsmiljön innehållet i planen för att ge synpunkter och vägledning inför det vidare arbetet.
  • Under arbetet med licentiatuppsatsen/doktorsavhandlingen ska doktoranden redovisa dess kvaliteter vid ett eller två offentliga seminarier, beroende på vilken examen som eftersträvas: ett halvtidsseminarium (för doktorsexamen) och ett slutseminarium (för licentiat- och doktorsexamen). De offentliga seminarierna leds av extern diskutant.

Sidan uppdaterad 2020-12-11