Forskningsseminarierna vid Högskolan för lärande och kommunikation är öppna för samtliga forskare, lärare och doktorander vid lärosätet. Ingen föranmälan behöver göras.

Kommande seminarier 2024

28 maj - Planeringsseminarium Carin Bäcknäs

Välkomna på Carin Bäcknäs planeringsseminarium i pedagogik med titeln "Relationskompetens inom förskolan – Ett multimodalt (Mixed-methods) forskningsprojekt som söker svar på hur barnskötare, förskollärare och förskollärarstudenter möjliggör, utvecklar och bevarar relationskompetens i deras möten med barn".

Tid: 13:00-15:00
Plats: Ha208, HLK

13 juni - Slutseminarium Björn Bradling

Välkomna på Björn Bradlings slutseminarium i pedagogik med titeln "Det litteraturdidaktiska manifestet – transformativt lärande och multiperspektivism som subversiv bildning i gymnasiets litteraturundervisning".

Tid: 13:15-15:00
Plats: Zoom: https://hb-se.zoom.us/j/67492425494

Om seminarierna

Det övergripande temat för seminarierna är "Lärande och kommunikation", men seminariernas ämnesanknytning, teorier och metodologier varierar.

Vissa seminarier är obligatoriska:

  • Planeringsseminarier sker i den forskningsmiljö till vilken doktoranden hör . Vid detta tillfälle presenterar doktoranden kort sin forskningsplan muntligt och sedan diskuterar en annan doktorand (om sådan finns med i läsgruppen) och en forskare från forskningsmiljön innehållet i planen för att ge synpunkter och vägledning inför det vidare arbetet.
  • Under arbetet med licentiatuppsatsen/doktorsavhandlingen ska doktoranden redovisa dess kvaliteter vid ett eller två offentliga seminarier, beroende på vilken examen som eftersträvas: ett halvtidsseminarium (för doktorsexamen) och ett slutseminarium (för licentiat- och doktorsexamen). De offentliga seminarierna leds av extern diskutant.