Kommande disputationer och licentiatseminarier

Spikning och Disputation

- Lena Östlund (licentiatseminarium)

Spikning
Fredag 2023-04-14. Tid 10:00 i Röda rummet utanför Forskarskolan/HHJ

Disputation
Fredag 2023-05-05. Tid TBA, Forum Humanum, Hälsohögskolan

Titel avhandlingsmanus:
“ Att möta utmanande situationer vid vård och omsorg för personer med demenssjukdom. Personalens resonerande kring inhämtade av samtycke samt agerande vid misstanke om förekomst av våld i nära relationer"

Disputationen genomförs på svenska.

Länk till DIVA: TBASpikning och Disputation
– Heléne Lindholm

Spikning
Tid TBA

Disputation
Fredag 2023-05-12. Tid TBA, Forum Humanum Hälsohögskolan

Titel avhandlingsmanus:
”Pancreatic ductal adenocarcinoma: phenotypic features used as biomarkers for digitoxin sensitivity”

Disputationen genomförs på engelska

Länk till DiVA: TBA
Åhörarlänk, följa disputationen via Webbinar: TBA

 


Spikning och Disputation
–Anette Johansson

Spikning
Tid för spikning TBA

Disputation
Fredag 2022-12-26. Detaljer TBA


Titel avhandlingsmanus:
"Innehåll i hemrehabilitering – beskrivning och analys av en kommunal hemrehabiliteringsmodell"

Disputationen genomförs på svenska

Länk till avhandlingen i DiVA:

TBA efter spikning


Åhörarlänk för att följa disputationen via Webbinar:

TBASpikning och Disputation
–Anne-Marie Suutari

Spikning
Torsdag 2023-05-11. Tid 10:00, Röda Rummet Hälsohögskolan

Disputation
Fredag 2023-06-02. Detaljer TBA


Titel avhandlingsmanus:
"Co-producing healthcare services - perspectives from cardiac care"

Disputationen genomförs på engelska

Länk till avhandlingen i DiVA:

TBA efter spikning


Åhörarlänk för att följa disputationen via Webbinar:

TBA

Spikning och Disputation
–Lihua Zhouh

Spikning
TBA

Disputation
Torsdag 2023-06-01. Detaljer TBA


Titel avhandlingsmanus:
"Posttraumatic growth, social support and coping strategies in Chinese couples with gynecological cancer"

Disputationen genomförs på engelska

Länk till avhandlingen i DiVA:

TBA efter spikning


Åhörarlänk för att följa disputationen via Webbinar: TBA