Forskarskolan Hälsa och välfärd

Forskarskolan Hälsa och Välfärd  hör till Hälsohögskolan, Jönköping University. Forskarskolan har en bred ansats av teorier, metoder och kunskaper från skilda områden inom vetenskapsområdet humaniora och samhällsvetenskap. Forskarskolan har en tvärvetenskaplig grund och erbjuder en fördjupad ämneskunskap. De ämnen som erbjuds inom forskarskolan är Handikappvetenskap, Hälsa och vårdvetenskap och Välfärd och socialvetenskap.

Samverkan 

Jönköping University strävar efter en levande samhällskontakt i hela sin verksamhet. För att stärka forskarutbildningen och skapa en kreativ forskningsmiljö har Forskarskolan Hälsa och Välfärd knutit avtal med ett antal högskolor och forskningsinstitutioner.

Doktoranderna ges möjlighet att samarbeta med verksamheter som anknyter till doktorandens forskning. Därigenom skapas nätverk mellan verksamheter och forskningen.

Forskarskolans partnerskap inbegriper internationella nätverk och avtal vilka bidrar med fördjupade insikter och kunskaper om hälsa, vård och socialt arbete, i olika länder och i skilda kulturer.

Forskarutbildningsämnen

Forskarskolan Hälsa och Välfärd har en tvärvetenskaplig grund som samtidigt erbjuder en fördjupad ämneskunskap i Handikappvetenskap, Hälsa och vårdvetenskap och Välfärd och socialvetenskap. Den tvärvetenskapliga ansatsen syftar till att ge en ökad förståelse för andra ämnen och professioner inom vård och omsorg. Detta i sin tur gynnar samverkan och sätter individens eller patientens behov i fokus.

Forskarutbildningen 

Studierna i forskarutbildningen leder till en filosofie doktorsexamen/ filosofie licentiatexamen inom respektive ämne. Avhandlingen skrivs inom det ämne där doktoranden är antagen. I första hand är det tänkt som en så kallad sammanläggningsavhandling, men kan om det anses lämpligare även skrivas som en monografi. Forskarutbildningen omfattar kurser på forskarutbildningsnivå om totalt 60 högskolepoäng (hp)/30 högskolepoäng (hp) samt ett avhandlingsarbete som omfattar 180 högskolepoäng (hp)/90 högskolepoäng (hp).

Studieplaner

Inom forskarskolan studerar doktoranderna i forskarutbildningsämnena Handikappvetenskap, Hälsa och vårdvetenskap och Välfärd och socialvetenskap och studierna leder till en filosofie doktorsexamen/filosofie licentiatexamen inom respektive ämne. Forskarutbildningen omfattar kurser på forskarutbildningsnivå på totalt 60/30 högskolepoäng (hp) samt ett avhandlingsarbete som omfattar 180/90 högskolepoäng (hp).

De obligatoriska kurserna som är gemensamma för samtliga forskarstuderande inom forskarskolan omfattar 45 hp för doktorsexamen och 22,5 hp för licentiatexamen. Samtliga kurser har ett mångvetenskapligt perspektiv. 

  • Hälsa och välfärd, ett multidisciplinärt forskningsområde, 7,5 hp
  • Forskningsetik, 7,5 hp
  • Vetenskapsteori, 7,5 hp
  • Forskningsstrategier och designproblem i hälso- och välfärdsforskning, 7,5 hp
  • Statistiska metoder, 7,5 hp
  • Kvalitativa metoder inom hälsa och välfärd, 7,5 hp

Därtill krävs kurser/litteraturstudier inom ämnet och/eller av betydelse för forskningsområdet om totalt 15 hp för doktorsexamen och 7,5 hp för licentiatexamen som doktoranden väljer tillsammans med handledare. Inom ramen för detta rekommenderas en kurs i grundläggande högskolepedagogik. 

Avhandlingen skrivs i det ämne doktoranden är antagen i och är i första hand tänkt som en så kallad sammanläggningsavhandling men kan om det anses lämpligare även skrivas som en monografi.

Målet för Forskarskolan Hälsa och Välfärd är att samla den kompetens som finns på Hälsohögskolan, Jönköping University inom vetenskapsområdet Humaniora och samhällsvetenskap. Fokus ligger på multidisciplinär förståelse och fördjupad kunskap i de ingående forskarutbildningsämnena.

För mer information, kontakta föreståndare och professor Bengt Fridlund

Kontakt

Personal

Bengt Fridlund Professor, föreståndare för Forskarskolan Hälsa och Välfärd
Kajsa Linnarsson, forskarutbildningskoordinator
Mats Granlund Professor, ämnesföreträdare Handikappvetenskap
Anita Björklund Professor, ämnesföreträdare Hälsa och vårdvetenskap
Sofia Kjellström Docent, ämnesföreträdare Välfärd och socialvetenskap

Doktorander

Ander, Birgitta - Hälsohögskolan, Regionförbundet Jönköpings Län
Baeck-Larsen, Louise - Hälsohögskolan
Bergerum, Carolina - Hälsohögskolan
Bäckström, Caroline - Hälsohögskolan, Högskolan i Skövde
Carlén, Kristina - Hälsohögskolan
Diaz Cruz, Maria Araceli - Hälsohögskolan
Egonsdotter, Gunilla - Hälsohögskolan
Eriksson, Kerstin - Hälsohögskolan, Landstinget i Jönköpings Län
Frank, Amanda - Hälsohögskolan, Högskolan Dalarna
Gabrielsson Järhult, Felicia - Hälsohögskolan
Gimbler Berglund, Ingalill - Hälsohögskolan
Jarling, Aleksandra - Hälsohögskolan
Jiang, Nan - Hälsohögskolan, Tanjin Medical University
Johansson, Ann - Hälsohögskolan
Johnsson, Anette - Hälsohögskolan, Högskolan Väst
Johansson, Isabelle - Hälsohögskolan
Johansson, Lisbeth - Hälsohögskolan
Johansson, Yvonne - Hälsohögskolan, Skaraborgs Sjukhus
Kapetanovic, Sabina - Hälsohögskolan
Karlsson, Kåre - Hälsohögskolan
Lannering, Christina - Hälsohögskolan, Region Jönköpingslän
Lindholm, Helene - Hälsohögskolan
Linjun, Shi - Hälsohögskolan
Lowejko, Alexander - Hälsohögskolan
Lu, Qi - Hälsohögskolan, Tianjin Medical University
Lundberg, Kristina - Hälsohögskolan, Högskolan i Borås
Lundgren, Dan - Hälsohögskolan, Jönköpings kommun
Lundin, Anette -  Hälsohögskolan, Högskolan i Skövde
Lygnegård, Frida - Hälsohögskolan
Masano, Robertlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Hälsohögskolan
Mgunga, Peter - Hälsohögskolan
Monwell, Bodil - Hälsohögskolan, Landstinget i Jönköpings Län
Muller, Jasmin - Hälsohögskolan, Högskolan i Skövde
Möller, Saffran - Hälsohögskolan
Niia, Anna - Hälsohögskolan, Mälardalens högskola
Norberg-Boysen, Gabriella - Hälsohögskolan, Högskolan i Borås
Norderyd, Johanna - Hälsohögskolan, Odontologiska Institutionen, Landstinget i Jönköpings län
Nordin, Annika - Hälsohögskolan, Landstinget i Jönköpings Län
Norrman Brandt, Eva - Hälsohögskolan, Implement
Olander, Agnes - Hälsohögskolan
Peterson, Christina - Hälsohögskolan, Region Jönköpingslän
Rundqvist, Louise - Hälsohögskolan, Region Jönköpingslän
Siebmanns Sandra - Hälsohögskolan
Stadin, Magdalena - Hälsohögskolan
Stevenson, Katherine - Hälsohögskolan
Sterner, Anders - Hälsohögskolan
Sundberg, Fredrika - Hälsohögskolan, Högskolan i Borås
Söderqvist, Åsa - Hälsohögskolan, Regionförbundet Jönköpings Län
Tengelin, Ellinor - Hälsohögskolan, Högskolan Väst
Thapa, Dip Raj - Hälsohögskolan
Tingsvik, Catarina - Hälsohögskolan
Tompa, Andrea- Hälsohögskolan
Wang, Lan - Hälsohögskolan, Tianjin Medical University
Wibring, Kristoffer - Hälsohögskolan, Region Hallandslän
Wikström, Lotta - Hälsohögskolan, Landstinget i Jönköpings Län
Wu, Eline - Hälsohögskolan, Karolinska Institutet
Zasciurinskiene, Egle - Hälsohögskolan, Odontologiska Institutionen, Landstinget i Jönköpings län 
Åberg Cecilia - Hälsohögskolan

Styrgrupp

Wigaeus Tornqvist, Ewa Ordförande, HHJ
036-101203 Mer information

Fridlund, Bengt Föreståndare forskarskolan, HHJ
036-101233 Mer information

Björklund, Anita Ämnesföreträdare, HHJ

Wahlin, Åke Forskningschef, HHJ

Linnarsson, Kajsa Sekreterare, HHJ

Krettek, Alexandra Ledamot, HIS

Brink, Eva Ledamot, HV

Berndtsson, Ina Suppleant, HV

Lindahl, Berit Ledamot, HB

Wireklint Sundström, Birgitta Suppleant, HB

Blomstrand, Peter Ledamot, RJL

Åkesson, Karin Suppleant RJL

Kock, Henrik Ledamot, JKP-KOMMUN

Nilsson, Peter Ledamot, OI

Jansson, Henrik Suppleant, OI

Texten granskad / uppdaterad 2017-01-09

Forskning
Sidan uppdaterad 2015-04-28
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information